rss Uutiset

19.10.2018 12.51

Pirjo Piri on Henkilöverotusyksikön uusi pääluottamusmies

Verovirkailijain Liiton hallitus on vahvistanut vaalitoimikunnan pöytäkirjan mukaisesti Henkilöverotusyksikön pääluottamusmiesvaalituloksen. Kokonaan virkatehtävistään vapautettuna pääluottamusmiehenä vuoden 2019 loppuun saakka toimii Pirjo Piri Oulusta. Henkilöverotusyksikön pääluottamusmiehen vaalit järjestettiin VeroVL:n vaaliohjeistuksen mukaisesti sähköisellä Webropo-vaalilla 9.10.2018 klo 9:00 ja 16.10.2018 klo 15:00 välisenä aikana. Onnea ja menestystä tehtävässä toimimiseen!

Yritysverotusyksikössä pääluottamusmiesvaalit käynnistymässä


VeroVL:n vaalitoimikunta on kokouksessaan 10.10 todennut, että Yritysverotusyksikön pääluottamusmiehen valintaa koskevassa ehdokasasettelussa on määräaikaan mennessä esitetty kahta ehdokasta, Eeva Helanderia Sisä-Suomen Verovirkailijat ry:stä ja Patrik Aarniota Lounais-Suomen Verovirkailjat ry:stä. Yritysverotusyksikön pääluottamusmiehen vaali järjestetään 25.10.2018 klo 9:00 ja 31.10.2018 klo 15:00 välisenä aikana. Vaalien päätyttyä vaalitoimikunta kokoontuu toteamaan vaalin tuloksen päätoimisen pääluottamusmiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (päättyen 31.12.2019). Vaalin tulos vahvistetaan liiton hallituksessa ja julkaistaan liiton jäsentiedotteessa sekä Intran Henkilöstönedustajien Vaalit –työtilassa.

Eeva Helender on 62-vuotias paljasjalkainen tamperelainen, jonka työura hallinnossa alkoi vuonna 1978. Eeva toimii parhaillaan Sisä-Suomen yritysverotoimistossa, jossa hän on tehnyt pääasiassa yhteisöverotusta sekä oma-aloitteisen verotuksen valvontaan liittyviä tehtäviä mm. puhelinpalvelua alv2-linjassa. Tällä hetkellä tehtäviin kuuluu mm. ta-valvonnan tukihenkilönä toimiminen. Luottamusmiehenä Helender on toiminut vuodesta 2010 lukien, vuonna 2015 Eeva sai tunnustuksen Verovirkailijain Liiton vuoden luottamusmiehenä. Eeva kertoo olevansa luonteeltaan rauhallinen ja harkitseva sekä helposti lähestyttävä henkilö. Eevan kommentti: "luottamusmiehen keskeisin tehtävä on valvoa ja parantaa jäsentemme työsuhdeturvaa".

Patrik Aarnio on 51-vuotias yo-merkonomi ja verosihteeri.  Paraisista kotoisin oleva Patrik on työskennellyt Verohallinnossa vuodesta 2007 lukien. Patrikin tehtäviin kuuluu oma-aloitteisten valvonta, erityisesti myöhästymismaksujen oikaisuun ja perimättä jättämiseen liittyvät tehtävät. Länsi-Suomen veronkanto- ja perintäyksikön luottamusmiehenä Patrik toimi ILSE-siirtoon asti. Tämän vuoden huhtikuussa Aarnio palasi yritysverotukseen, LASY:n ryhmä kymppiin. Patrik kertoo omineensa hyvät neuvottelutaidot työskennellessään aikaisemmin käräjäoikeudessa yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioissa. Patrikin kommentti: "tarjoan uutta näkökulmaa YVETA:n Verovirkailijain Liiton jäsenten etujen ajamiseen, mutta samalla kuitenkin monen vuoden kokemusta luottamusmiestoiminnasta".

Malin Salokivestä uusi jäsenpalvelusihteeri


Marianne Parvisen siirryttyä lokakuun alussa uusiin työtehtäviin yksityissektorille, on liiton uudeksi jäsenpalvelusihteeriksi valittu filosofian maisteri Malin Salokivi. Tällä viikolla liiton toimistolla työskentelynsä aloittanut Malin on kaksikielinen, joten nyt liiton toimistossa jäseniä palvellaan sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä. Jatkossa kaksikielisyys tulee paremmin huomioiduksi myös liiton jäsentiedotteissa.

Luottamusmiehet koolla Vantaalla


Liiton luottamusmiehet ovat parhaillaan koolla kaksipäiväisillä neuvottelupäivillä Vantaalla. 
Ajankohtaisten edunvalvonta- ja järjestöasioiden lisäksi torstaina käsiteltiin mm. Valmis-hankkeen ajankohtaiskuulumiset sekä liiton tulevaisuuden suunnitelmia. Iltapäivällä luottamusmiehet saivat aimo piristysruiskeen valmentaja-kouluttaja Henna Länsipään rentouttavassa ja lämminhenkisessä ohjastuksessa. Näin saatiin energiat virtaamaan ja salaiset voimavarat käyttöön syksyn haasteisiin. Tänään ohjelmassa käydään läpi mm. palkkaerimielisyysprosessia ja neuvottelutoimintaan liittyviä erityiskysymyksiä.

Palaa otsikoihin