Edunvalvonta

Toiminnan peruspilari on ajantasaisesti koulutettu ja tarkoituksenmukaisesti organisoitu luottamusmiesverkosto. Luottamusmies on jäsentä lähellä oleva asiantuntija, jolle asiat eivät tule vastaan ensimmäistä kertaa. Jos näin kuitenkin käy, on luottamusmiehen apuna pääluottamusmiesjärjestelmä. Luottamusmies voi toimia tukenasi eri tilanteissa tai edustaa sinua neuvotteluissa. Liiton toimisto käyttää edunvalvontakysymyksissä tarvittaessa myös lakimiespalveluja. 
  

Verohallinnon tarkentava Ves

Verovirkailijain Liitto yhdessä muiden hallinnon pääsopijajärjestöjen ja työnantajapuolen kanssa neuvottelevat tarkentavan virkaehtosopimuksen. Voimassa olevien sopimusten esittelyn löydät jäsensivuilta.
 

YT on yhdessä toimimista

Liitto kouluttaa yt-elinten yksikkötason jäseniä kutsumalla heidät ja työnantajaedustajat joka vuosi yhteiseen koulutus- ja keskutelutilaisuuteen. Vuorovaikutuksessa voimme luontevasti sopia parhaista mahdollisista työyhteisöjen yt-käytännöistä. Henkilöstöjäsenten mukanaolo niin suurissa kuin pienissäkin hankkeissa on Verohallinnon hyvien neuvottelusuhteiden ansiosta jo itsestäänselvyys.
 

Suuri laiva kääntyy hitaammin, mutta tulokset näkyvät pitkään

Liitto jäsenyhdistyksineen on historian saatossa ollut vaikuttamassa Verohallinnon palveluksessa olevien arvostuksen nostamiseen ja vakanssien vakinaistamiseen sekä niiden lisäämiseen.

Toiminnan vaikutukset näkyvät tänä päivänä virkarakenteen parannuksessa, liukuvan työajan suhteen sovituissa periaatteissa sekä työaikapankkia koskevissa käytännöissä. Pitkälti liiton ansioksi voidaan lukea myös toimiva Vero-Opisto, päätoimisen pääluottamusmiehen sekä päätoimisen päätyösuojeluvaltuutetun saaminen hallintoon sekä moni muu työelämän turvaamiseksi ja kehittämiseksi sovittu asia.