Eläke 

Eläkeuudistus 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehty eläkeuudistuksen valmistelu on saatu päätökseen. Eläkeuudistus tulee voimaan vuonna 2017. Nykyjärjestelmä on voimassa kaikilta osin vuoden 2016 loppuun saakka.

Alla olevista asiakirjoista voit lukea tarkemmin eläkeuudistuksen sisällöstä ja vaikutuksista. Lisätietoa saat esim. Eläkeuudistus.fi-sivuilta, Kevasta ja Valtionkonttorista

Lakiuudistuksen eteneminen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti lakimuutosten valmistelun heti, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet työeläkeuudistuksesta viime syyskuussa.

Uusi hallitus antaa lakiesityksen eduskunnan käsiteltäväksi tulevan syksyn aikana.

Miten sovittiin?

Eläkejärjestelmästä on neuvoteltu useampaan otteeseen vuoden 2009 talvesta alkaen. Tammikuussa 2014 alkaneiden neuvotteluiden jälkeen on päästy sopimukseen vuonna 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta. Eläkeuudistuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työllisyyttä ja pidentää työuria, joiden avulla voidaan varmistaa riittävä eläketurva.

Eläkeneuvotteluissa olivat mukana Akava, SAK, STTK, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntatyönantajat ja osin maan hallitus. Keva ei osallistunut neuvotteluihin, vaan on toiminut taustalla asiantuntijaroolissa, julkisen sektorin eläkkeiden parhaana asiantuntijana.

Lähde: Keva ja Eläkeuudistus.fi