Työsuojelu

Työsuojelu on työntekijän ruumiillisesta, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

Työhyvinvointi päähuomion kohteena

Verovirkailijain Liitto haluaa varmistaa, että työnantaja varaa riittävästi resursseja työhyvinvoinnin sekä henkisen ja fyysisen jaksamisen edistämiseen Verohallinnon suurissa organisaatiomuutoksissa, joita toteutetaan samanaikaisesti VM:n tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kanssa.

Tavoitteellinen toiminta on poikinut tulosta

Vuonna 2014 Verovirkailijain Liitto otti vastaan työnantajan haasteen työterveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Verohallinnossa. Liiton tunnukseksi valittiin Ilolla työtä tervehtien -slogan, joka painottaa työn ilon merkitystä työpaikalla. Hankkeessa liitto halusi osaltaan varmistaa, että työympäristö ja työskentelyolosuhteet Verohallinnossa ovat korkealuokkaisia. 

Vuonna 2010 Verohallinnossa toteutettiin liiton aloitteesta ja yhteistyössä käynnistetty Työyhteisötaidot-teemavuosi. Fiksut työyhteisöt pärjäävät -periaate tuli teemavuonna tutuksi niin Verohallinnon työpaikoilla kuin pardialaisessa järjestökentässäkin. Teemavuoden aikana useilla toimipaikoilla ryhdyttiin moniin arjen tekoihin kehittämishankkeiden ja käytännön toimien muodossa. Joulukuussa liitto teetti kotisivuillaan teemavuotta koskevan palautekyselyn sekä järjesti aiheeseen liittyvän kirjoituskilpailun.

Liitto teki aikanaan aloitteen päätoimisen päätyösuojeluvaltuutetun viran perustamiseksi Verohallintoon. Tavoite toteutui vuonna 2008, kun päätoimisena päätyösuojeluvaltuutettuna aloitti Maija Jokinen. Toimi sijoittuu Verohallinnon Hallintopalveluun.

Vuosi 2008 oli Verovirkailijain Liiton työsuojelun teemavuosi. Edellisen kerran teemavuotta vietettiin Verohallinnossa vuonna 1999. Yksi teemavuoden saavutus oli tuolloin Terve työyhteisö -kyselyn saaminen säännölliseksi, joka toinen vuosi tehtäväksi selvitykseksi. Harmaiden ylitöiden tekeminen nostettiin myös esille.

Oikeudenmukainen kohtelu ja riittävä henkilöstö auttavat jaksamaan

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa työelämässä Verovirkailijain Liiton suurimpina työsuojeluhaasteina on jäsenistön työssä jaksamisen ohella työtehtävien oikeudenmukainen jakaminen, vastuunjako, työssä viihtyminen ja henkilöstön motivaatiosta huolehtiminen.

Verohallinnossa työskentelevien keski-iän nousu edellyttää paljon henkilöstöpolitiikan onnistumiselta. Verohallinnossa olisi varmistettava työmäärään nähden riittävä henkilöstö, jotta verotuksesta suoriudutaan ilman, että työntekijän terveys vaarantuu. 

Verohallinnon työsuojeluvaltuutetut edustavat koko henkilöstöä

Verohallinnon jokaisessa yksikössä on henkilöstöä edustava työsuojeluvaltuutettu. Myös Verohallinnon tulosyksikössä työyhteisön henkilöstöä edustaa oma työsuojeluvaltuutettu. Liitto kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja tehtäviinsä yhteistyössä työnantajan kanssa ja tiedottaa työsuojeluvaltuutetuille ajankohtaisista asioista.