Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä vapautuu määräajaksi työstä työnantajansa kanssa tekemän vuorotteluvapaasopimuksen mukaisesti.

Samalla työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorotteluvapaalla oleva saa työstä poissaolon ajalta vuorotteluvapaakorvausta. Vuorotteluvapaa-aika otetaan huomioon myös eläkkeen kertymisessä. 

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyivät vuoden 2016 alussa 

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyivät 1.1.2016 alkaen. 

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 20 vuoden työhistoriaa. Vapaan enimmäiskesto on jatkossa 180 päivää. 

Lisäksi vuorotteluvapaakorvauksen suuruus on kaikilla vuorottelijoilla 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä on oikeus työttömäksi jäädessään (aiemmin 80 % niillä, joilla on työhistoriaa yli 25 vuotta). 

Jatkossa vuorotteluvapaan pitäminen osissa ei ole mahdollista (aiemmin 360 päivän mittaisen vuorotteluvapaan pystyi pätkimään vähintään 100 päivän jaksoihin).

Yllä mainitut muutokset eivät vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.03.2016.


Ajankohtaisimmat tiedot saat 
Työttömyyskassasta  ja TE-toimistosta