Verovirkailijain Liitto on Ammattiliitto Avan jäsen

Verovirkailijain Liitto, Tullivirkamiesliitto ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys perustivat helmikuussa 2017 yhteisen kattojärjestön, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Kattojärjestön yhteen laskettu jäsenmäärä on noin
5 700.

Lue lisää Ammattiliitto Avan kotisivuilta.