Jäsenyhdistykset 

Kukin jäsen kuuluu Verovirkailijain Liittoon oman jäsenyhdistyksensä kautta. Yhdistykset ovat Verovirkailijain Liiton jäseniä. VeroVL:oon kuuluu yhdeksän jäsenyhdistystä:

Tule mukaan toimimaan!

Yhdistykset ottavat mielellään uusia, idearikkaita henkilöitä mukaan toteuttamaan ja kehittämään toimintaa. Tietoa kunkin yhdistyksen toiminnasta saat yhdistyksen jäsensihteeriltä.

Usealla yhdistyksellä on myös omia jäsenetuja ja esimerkiksi lomanviettopaikkoja, joita jäsenet saavat vapaa-ajallaan edullisesti käyttöönsä.