Pohjanmaan Verovirkailijat_logo

Pohjanmaan Verovirkailijat ry 

Vahva vaikuttaja Pohjanmaan lakeuksilla

Yhdistyksemme toiminta-ajatus on jäsentemme työhön liittyvän taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Pohjanmaan Verovirkailijat ry on virkeästi toimiva yhdistys, joka on perustettu vuonna 1952. Nykypäivän yhdistystoiminnalle on ominaista viraston ja hallinnon erilaisissa työryhmissä toimiminen. Sitä kautta pystymme vaikuttamaan ja saamaan tietoa uusimmista muutoksista.

Tärkeällä sijalla toiminnassamme ovat myös erilaiset vapaa-ajan tapahtumat ja matkat. 

Yhdistyksemme hallitukseen kuuluu jäseniä joka yksiköstä, joten meidät on helppo tavoittaa, kun haluat äänesi kuuluviin.

Jäseneksi pääset täyttämällä Verovirkailijain Liiton liittymislomakkeen

En stark påverkare på de Österbottniska vidderna

Vår förenings verksamhetsidé är främjandet av våra medlemmars ekonomiska och mentala välmående vad gäller arbetet.

Österbottens Beskattningstjänstemän r.f. är en vitalt verkande förening, grundad år 1952.
Till den nutida föreningsverksamheten hör att man medverkar inom verkets och förvaltningens olika arbetsgrupper. Genom dessa kan vi påverka och få reda på de nyaste förändringarna.

Till en viktig del av vår verksamhet hör olika fritidsaktiviteter och resor.

Till föreningens styrelse hör medlemmar från alla enheter, så det är lätt att nå oss när du vill få din röst hörd.

Du kan bli medlem genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Lisätietoa / Mera information: 

Puheenjohtaja/ordförande
Riitta Ukskoski, puh. 029 513 8835

Jäsensihteeri/medlemssekreterare
Kaija Vakimo, puh. 029 513 7930