Pohjois-Suomen Verovirkailijat ry - PoVer 

Lapin Läänin Verovirkailijat ry liittyi Oulun ja Kainuun verovirkailijat ry:hyn 1.11.2012, jolloin Suomeen muodostui alueeltaan laajin ja jäsenmäärältään Suomen kolmanneksi suurin verovirkailijoiden yhdistys. Yhdistyksen nimi muutettiin 1.1.2013 aluetta parhaiten kuvaavaksi Pohjois-Suomen Verovirkailijat ry:ksi. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 578, ja sen tarkoituksena on toimia ammatillisena järjestönä jäsenten yhteisten etujen edistämiseksi.

Pohjois-Suomen Verovirkailijat ry valvoo jäsentensä oikeudellisia, yleisiä, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, harjoittaa neuvonta-, valistus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja jäsenistönsä palkkausta, oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Yhdistyksemme järjestää koulutusta alueen luottamusmiehille ja mahdollisuuksien mukaan myös työsuojeluvaltuutetuille.

Vuosittaisen kokouksen yhteydessä tarjoamme osallistujille ruokailun ja tuemme jäseniä Opinto- ja järjestöpäiville matkustamisessa. Lisäksi tuemme hakemuksesta jäsenistömme osallistumista liiton järjestämään tai nimissämme tapahtuvaan toimintaan.

Vuosittaisina jäsenetuina arvomme 170 euron arvoisia Lomaeuro-tukia. Jäsen voi käyttää tuen virkistävään lomamatkailuun.

Joulun alla tarjoamme jäsenistöllemme torttukahvit.

Jäseneksi pääset täyttämällä Verovirkailijain Liiton liittymislomakkeen.


Lisätietoa:

Yhdistys on perustettu vuonna 2013.

Puheenjohtaja 
Johanna Korhonen
puh. 040 652 8851

Jäsensihteeri
Jaana Salo
puh. 029 613 5110