Organisaatio 

Verovirkailijain Liitto koostuu yhdeksästä jäsenyhdistyksestä ja on työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry:n jäsen ja Vakava ry:n jäsenenä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäsen. 

Liittokokous ja vuosittain kokoontuva edustajakokous käyttävät ylintä päätäntävaltaa liiton asioissa.

Verovirkailijain Liiton hallitus koostuu jäsenyhditysten valtuuttamista edustajista. Hallitus johtaa ja hoitaa liiton asioita sekä on toiminnastaan vastuussa edustajakokoukselle ja liittokokoukselle.