Edustajakokous 

Edustajakokous pidetään elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Edustajakokousta ei pidetä sellaisena vuonna, jolloin pidetään liittokokous, vaan edustajakokoukselle kuuluvat asiat käsitellään tällöin liittokokouksessa.
Liiton jäsenyhdistykset voivat lähettää kultakin alkavalta 150-jäsenluvultaan yhden edustajan edustajakokoukseen.

Seuraava edustajakokous on 21.11.2018.