Liittokokous 

Liittokokous pidetään joka neljäs vuosi syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen  yhden edustajan kultakin alkavalta 100-jäsenluvultaan. 

Vuonna 2017 liittokokous pidettiin Turussa 19.-20.10. Seuraavan kerran liittokokous pidetään syksyllä 2021.