Visio, strategia ja arvot

Visio 

Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee Verohallinnon sopimukset yhdessä työnantajan kanssa. 

Strategia 

Verovirkailijain Liitto toimii Verohallinnon työelämän erityisasiantuntijana, joka takaa henkilöstölle parhaan mahdollisen järjestäytymisvaihtoehdon.

 


Arvot

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen

Kohtelemme jäsenistöä yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Edunvalvonnassa varmistamme jäsenten tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. 

Ennakoiva ja uudistava

Toimintamme perustuu toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointiin ja oikea-aikaiseen reagointiin jäsenkunnan tarpeet huomioiden. Liitto tukee jäseniä teknologian kehitystä seuraavassa työn muutoksessa ja työelämän uusissa vaatimuksissa.

Yhteisöllinen

Toimintamme on jäsenlähtöistä ja vuorovaikutteista. Kannustamme jäseniä työelämäkeskusteluun nykyaikaisilla osallistamisen keinoilla. Huomioimme edunvalvonnassa jäsenten erilaiset tilanteet.