Skip to Content
Verovirkailijain Liiton vuoden 2021 edustajakokous Vantaalla. Edessä istuvat kasvot valokuvaajaan päin kokousvirkailijat. Selin istuu kokouksen osallistujia.

Edustajakokous päätti säännöistä ja valitsi uuden puheenjohtajan

Teksti: Annika Salmenlinna

Kuvat: Paavo Pykäläinen

Verovirkailijain Liiton edustajakokous järjestettiin marraskuussa Vantaan Tikkurilassa. Paikalla Original Sokos Hotel Vantaassa oli lähes 90 liiton jäsentä. Kyseessä oli kerran neljässä vuodessa pidettävä suuri, kaksipäiväinen kokous, jossa valitaan muun muassa liitolle puheenjohtaja ja hallitus neljän vuoden kaudelle.

Kaksipäiväisen kokouksen ensimmäinen päivä, keskiviikko 17.11., alkoi puolilta päivin avajaisilla. Ne juonsi kaksikielisesti iloiseen tyyliin Marlén Timonen Länsi-Suomen verotoimistosta. Jousisoitinyhtye Duo la Rue vei kokousväen hetkeksi klassisen musiikin ja elokuvasävelmien pariin. Verovirkailijain Liiton vt. puheenjohtaja Arto Lamberg lausui tervetulosanat ja tervehdyspuheen pitivät myös Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo.

Avajaistilaisuudessa palkittiin liiton hallituksen myöntämin ansiomerkein pitkäaikaiset luottamusmiehet Patrik Aarnio, Marja Julkunen, Jouni Moisio, Marja Sjöman ja Ursula Veikkola. Kaikki palkitut ovat olleet luottamusmiehenä yli kahdeksan vuoden ajan ja jatkavat tehtävässä edelleen.

Henkilöt seisovat valkokankaan edessä kokoustilan etuosassa. Palkituilla on kukat kädessä.
Ansiomerkkien saajat liiton entisen varapuheenjohtajan ja vt. puheenjohtajan kanssa. Vasemmalta entinen varapuheenjohtaja Inkeri Ruokolainen, palkitut Jouni Moisio, Marja Sjöman, Marja Julkunen, Patrik Aarnio ja Ursula Veikkola sekä liiton entinen vt. puheenjohtaja Arto Lamberg.

Muutoksia liiton sääntöihin

Yksi keskeisimmistä edustajakokouksen tekemistä päätöksistä oli liiton sääntöjen muuttaminen. Edustajakokous hyväksyi liiton hallituksen sääntömuutosesityksen yksimielisesti pienin lisäyksin. Kokous lisäsi sääntöihin maininnan hallituksen jäsenten henkilökohtaisista varajäsenistä. Vielä tällä hetkellä voimassa olevissa, vanhoissa säännöissä varajäsenjärjestelmää ei ole.

Uusissa säännöissä on myös kokonaan uusi pykälä, joka koskee jäsenalueita. Uutta on se, että jäsenalueet ovat jatkossa liiton alueosastoja ja äänioikeudettomia jäseniä. Alueosaston puheenjohtaja on alueen liiton hallituksen jäsen. Jäsenalue määräytyy jatkossakin jäsenen kotiosoitteen postinumeron mukaan. Lisäksi alueet jatkavat tulevaisuudessakin jäsentapahtumien järjestämistä.

Uudet säännöt tuovat mukanaan myös uuden jäsenlajin: rinnakkaisjäsenen. Rinnakkaisjäseneksi voi liittyä henkilö, joka on jäsenenä jossain muussa ammattiliitossa. Liitossa on myös varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä sekä kunniajäseniä. Nykyisiin jäseniin muutos ei vaikuta millään tavalla.

Myös liiton kokousten nimet muuttuvat hieman. Jatkossa vuosikokousta kutsutaan edustajakokoukseksi. Kerran neljässä vuodessa järjestettävä kokous on nimeltään järjestäytymiskokous. Liiton varsinaisella jäsenellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa järjestäytymiskokouksessa. Kokousten tehtävät säilyvät samoina.

Verovirkailijain Liiton uusi puheenjohtaja Tuija Mäkelä.
Verovirkailijain Liiton uusi puheenjohtaja Tuija Mäkelä.

Uudeksi puheenjohtajaksi Tuija Mäkelä

Toisena kokouspäivänä järjestettiin puheenjohtajan vaali. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat kokoukseen osallistuneet edustajakokousedustajat.

Äänet jakautuivat kahden ehdokkaan kesken seuraavasti:

Tuija Mäkelä 15 ääntä
Arto Lamberg 6 ääntä

Puheenjohtajaksi valittiin vaalituloksen mukaisesti Tuija Mäkelä neljän vuoden kaudelle. Uusi puheenjohtaja on toiminut liiton päätoimisena pääluottamusmiehenä vuosina 2011–2018. Tuija Mäkelä siirtyi puheenjohtajaksi Verohallinnon Maksu- ja perintäkeskuksen veroasiantuntijan tehtävistä.

Edustajakokouksessa valittiin myös liitolle uusi hallitus neljäksi vuodeksi. Hallitus koostuu kunkin jäsenalueen edustajista. Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: Patrik Aarnio (Lounais-Suomi), Niina Backman (Etelä-Suomi), Marjo Huhtanen (Pohjois-Suomi), Päivi Rasi (Itä-Suomi), Riitta Ukskoski (Länsi-Suomi) ja Ursula Veikkola (Sisä-Suomi).

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan

Edustajakokous vahvisti myös liiton ensi vuoden jäsenmaksut. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu säilyy samana ja on 1,05 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Myös erityisjäsenmaksu ja eläkeläisjäsenmaksu säilyvät samoina. Kumpikin jäsenmaksu on myös ensi vuonna 7 euroa kuukaudessa.

Uutena jäsenmaksuna vahvistettiin rinnakkaisjäsenmaksu, joka koskee liiton jäseneksi liittyviä muiden ammattiliittojen jäseniä. Rinnakkaisjäsenmaksu on ensi vuonna 400 euroa vuodessa.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi kahdeksan jäsenalueiden aloitetta sekä liiton hallituksen aloitteisiin antamat vastaukset. Aloitteiden aiheita olivat muun muassa työhyvinvointi, koulutus, liiton alueorganisaatio, edustajakokousedustajien ja hallituksen jäsenten kauden pituus, hallituksen jäsenten varajäsenet sekä liiton tiedotus.

Kokous hyväksyi osan hallituksen vastauksista muutoksitta. Sisä-Suomen alueen aloitteen myötä tehtiin päätös, että hallituksen jäsenille valitaan varajäsenet. Tämä kirjattiin myös uusiin sääntöihin. Toiseen Sisä-Suomen aloitteeseen edustajakokous antoi evästyksen, että liiton viestintään on panostettava.

Lounais-Suomen jäsenalueen aloitteessa esitettiin, että Loimaan kaupunki, Koski TL, Mellilä ja Oripää siirretään Lounais-Suomen alueeseen. Edustajakokouksen päätöksellä kyseisten paikkakuntien jäsenet siirtyvät ensi vuoden alusta alkaen Lounais-Suomen aluetoiminnan piiriin. Virallisesti heidän jäsenalueenaan säilyy vielä Sisä-Suomi, kunnes edustajakokous vahvistaa seuraavan kerran jäsenalueet edustajakokousedustajien vaaleja varten vuonna 2024.

Kiitos kokousväelle ja kokouksen toimihenkilöille hyvin sujuneesta edustajakokouksesta. Kokoustyöskentelyn lisäksi jäsenet saivat pitkästä aikaa tavata toisiaan myös liiton tarjoamalla illallisella, jossa viihdytti bilebändi HeartBeat. Tarkemmin edustajakokouksen päätöksistä voi lukea VeroväkiNyt-uutiskirjeestä 47/2021.

Kuvia edustajakokouksesta

 • Katso tästä

  Kuvat: Paavo Pykäläinen.

   

  Ryhmäkuvassa Verovirkailijain Liiton hallitus.
  Uusi hallitus. Takana (vas). Riitta Ukskoski, Patrik Aarnio ja Päivi Rasi. Edessä (vas.) Niina Backman, puheenjohtaja Tuija Mäkelä ja Ursula Veikkola. Kuvasta puuttuu Marjo Huhtanen.

  Kokouksen osallistujia istuu kokoussalissa.

  Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri tutkivat paperia.

  Juontaja juontaa edustajakokousta.

  Takarivissä istuva edustajakokousedustaja pitää puheenvuoroa.

  Kahvitauko edustajakokouksessa vuonna 2021.

  JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo puhuu kokousväelle.

  Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura puhuu.

  Viulisti ja sellisti esiintyvät.

  Näkymä saliin kokoustilan ovelta. Yleisö istuu selin.

Kirjoittajat

Annika Salmenlinna Järjestösihteeri