Skip to Content

Liiton toimintalinjat 2021–2025

Teksti: Tuija Mäkelä

Verovirkailijain Liitto ry:n edustajakokouksessa 17.–18.11.2021 tehtiin päätös nelivuotiskauden 2021–2025 toimintalinjoista. Liiton hallitus pohti kokouksessaan 22.–23.2.2022 sitä, miten nämä toimintalinjat toteutetaan. Jatkamme hallituksessa toimintalinjojen tarkastelua ja seuraamme niiden toteutumista säännöllisesti.

Edustajakokouksen hyväksymät konkreettiset tavoitteet toimintakaudelle 2021–2025 ovat: kilpailukykyinen jäsenmaksu, automatisaation hyödyntäminen liiton toiminnassa, Liiton profiilin nostaminen ja toimiva edunvalvontaorganisaatio. Toimintalinjat perustuvat liiton toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. Tavoitteissa oli kantavana teemana toiminnan kehittäminen, uudistuminen, nykyisten toimintamallien uudelleen arviointi sekä jäsenten edunvalvonta huomioiden ikärakenne.

Kilpailukykyisen jäsenmaksun peruskysymyksenä on se, että jäsenten tulee kokea saavansa vastinetta jäsenmaksuilleen. Liiton henkilöstön edustajat tekevät paljon edunvalvontatyötä, mikä ei välttämättä näy jäsenille eikä niistä aina voi tiedottaa. Lisäksi liitolla on kattavat jäsenedut, joista tulee tiedottaa jäsenille entistä enemmän sekä siitä, mitä ammattiyhdistystoiminnassa on tehty palvelussuhteen ehtojen parantamiseksi. Selvitämme jatkuvasti mahdollisuutta saada uusia jäsenetuja. Yhtenä jäsenetuna on liiton järjestämät aluetapahtumat, jotka ovat lähellä jäsentä ja tukevat jäsenten yhteisöllisyyttä.

Liiton toiminnassa tullaan entistä enemmän hyödyntämään automatisaatiota. Tulemme selvittämään mahdollisuutta ottaa käyttöön vahva tunnistautuminen sähköisissä palveluissa. Tätä kehittämistyötä teemme samassa yhteydessä, kun liiton nettisivut uudistetaan ensi vuonna. Liitolla on valmius järjestää jäsentilaisuuksia striimattuna.

Toimintakauden tavoitteeksi asetettu profiilin nostaminen on ennen kaikkea ajantasaista tiedottamista, puuttumista jäsenten edunvalvonnan kannalta oleellisiin asioihin sekä aluetoiminnan toimintaedellytysten vahvistamista. Käytännön aluetoimintaa on mietitty sekä liiton hallituksessa sekä edustajakokousedustajien roolin selkeyttämistä pohtineessa työryhmässä. Liiton hallitus hyväksyi päivitetyn aluetoimintaoppaan helmikuun kokouksessaan.

Liitto ei olisi mitään ilman toimivaa edunvalvontaorganisaatiota. Liitto vaikuttaa Verohallinnon eri työryhmissä, johtoryhmissä ja yhteistoimintaelimissä. Liitto kouluttaa luottamusmiehiään ja varaluottamusmiehiään. Uusille luottamusmiehille järjestetään mentorointikoulutusta. Nostamme jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia tai sosiaalisia etuja koskevia asioita keskusteluun.

Liiton visio, toiminta-ajatus ja arvot

 • Visio

  Läsnä arjessa ja mukana yhteisellä matkalla

 • Toiminta-ajatus

  Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon paras työelämän erityisasiantuntija.

 • Arvot

  Lähellä Toimiva
  Toimintamme on jäsenlähtöistä ja vuorovaikutteista. Kannustamme jäseniä työelämäkeskusteluun. Huomioimme edunvalvonnassa jäsenten erilaiset tilanteet.

  Vaikutamme kaikissa neuvottelutilanteissa työhyvinvointia edistävästi.

  Ennakoiva ja osaava
  Kaikki tekemisemme perustuu toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointiin ja oikea-aikaiseen reagointiin.

  Meillä on laaja-alainen ja asiantunteva järjestökenttä. Huomioimme jäsenten työn muutokset ja tarjoamme jäsenten käyttöön koulutetun luottamusmiesverkoston.

  Aina askeleen edellä
  Teknologian muutoksissa huomioimme jäsentarjonnan luomalla jäsenelle helppokäyttöiset alustat.

Kirjoittajat

Tuija Mäkelä Puheenjohtaja