Skip to Content
Muistilehtiö, johon käsi kirjoittaa tekstiä.

Liitto turvaa arkesi

Teksti: Tuija Mäkelä

Liittoon tulee joskus epäileviä kysymyksiä liittoon kuulumisen kannattavuudesta, joissa myös todetaan, ettei liitto tee mitään. Vastaus on, että liitto on paras työelämän vakuutus ja me teemme koko ajan paljon valvoaksemme työntekijöiden etuja.

Tärkein jäsenetumme on edunvalvonta. Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että luottamusmiehemme neuvottelevat esimerkiksi palkkaerimielisyyksistä. Suurin etu on se, että liitto valvoo etujasi, tiedottaa ja auttaa niin, ettei palkkaerimielisyyttä edes synny. Pyrimme lisäämään jäsenistön tietoa palkkausjärjestelmän soveltamisesta muun muassa tämän lehden palkkausjärjestelmää koskevilla artikkeleilla. Liiton edunvalvonta on etukäteispainotteista, tuleviin mahdollisiin ongelmiin puuttumista. Toivoisinkin, että liittoon kuuluminen miellettäisiin työelämän vakuutukseksi.

Toinen yleinen kommentti on, että liitto ei tee mitään. Tämä ei pidä paikkaansa. Me teemme hirvittävän paljon, mutta se kaikki ei vain näy ulospäin. Saamme asioita hoidettua ennen kuin ne eskaloituvat, eikä näistä saavutuksista voi kertoa jäsenille. Samoin saamme syötettyä parannusehdotuksia, jotka myöhemmin tulevat esille työnantajan omina keksintöinä.

Julkisuudessa esitetään paljon kritiikkiä ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Ammattiyhdistysliikettä pidetään lakkoilevana ja rahanahneena järjestönä, joka ei ymmärrä elinkeinoelämän lainalaisuuksista mitään. Ammattiliitot ovat kuitenkin osa työmarkkinajärjestelmää, johon kuuluvat myös työnantajien liitot. Kun siis sanotaan, että työmarkkinajärjestöt jarruttavat jotakin tai saavuttavat jotakin, tarkoitetaan sekä työntekijöitä että työnantajia. Perinteisesti asioista sovitaan komikantaisesti, jolloin järjestelmään kuuluu myös valtiovalta. Työmarkkinajärjestöjen sopimisella varmistetaan työrauha.

Se, että asioista sovitaan yhdessä, luo perustan työntekijöiden tasapuoliselle kohtelulle. Liittojen toiminnan lähtökohta on heikomman suojeleminen ja oikeudenmukaisuus. Liitot huolehtivat siitä, että palkka riittää elämiseen, työntekijät saavat vuosilomaa eivätkä työolosuhteet heikennä työntekijän fyysistä tai psyykkistä hyvinvointia. Liiton tehtävänä on huolehtia, että nämä asiat toteutuvat ja sen turvaamiseksi on jouduttu myös lakkoilemaan.

Etätyöskentely rikkoi työpaikkojen yhteisöllisyyttä. Liitoilla on aina ollut merkittävä rooli yhteisöllisyyden luojana. Osallistumalla jäsentapahtumiin saat tietoa liitosta, tutustut uusiin ihmisiin ja pääset irti arjesta.

Kahdeksan hyvää syytä kuulua liittoon

1. Työ- ja virkaehtosopimus

Pääsopijajärjestöt neuvottelevat työ- ja virkasuhteen minimiehdot. Ilman sopimuksia palkkasi olisi pienempi ja palvelussuhteen ehdot heikommat. VeroVL ajaa etujasi monella tasolla neuvottelupöydissä ja työpaikoilla. VeroVL neuvottelee Verohallintoa koskevat sopimukset muiden järjestöjen kanssa.

2. Luottamusmies

Luottamusmies valvoo sopimusten ja lakien noudattamista. Jokaisella jäsenellä on väylä, jonka kautta jäsen saa vastauksia omaan tilanteeseensa. Kattava luottamusmiesverkosto on lähellä sinua.

3. Vaikutusmahdollisuuksia

Aluetoiminnan, liiton kyselyiden ja yhteydenpidon kautta voit osallistua ja vaikuttaa.

4. Työttömyysturva

Ansiosidonnainen päiväraha on tuntuvasti parempi kuin Kelan peruspäiväraha.

5. Vakuutukset

Liitto kustantaa jäsenilleen Ifin matkustaja- ja tapaturmavakuutuksen sekä ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Jäsenenä saat alennuksia myös muista vakuutuksista.

6. Virkistys

Jäsenet voivat vuokrata liiton upeaa Vierumäen lomahuoneistoa jäsenhintaan. Akavalaisen Member+-jäsenetupalvelun kautta saat alennuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluista tai voit vuokrata vapaa-ajankohteita. Lisäksi jäsenillä on oikeus osallistua aluetapahtumiin ja valtakunnallisiin jäsentapahtumiin.

7. Ajantasainen tiedotus

Saat tietoa ajankohtaisista asioista VeroväkiNyt-uutiskirjeestä, jäsenten omilta verkkosivuilta, Veroväki-verkkolehdestä ja sosiaalisesta mediasta.

8. Kalenteri, alennuksia liiton tai Member+:n kautta

Kalenteri kotiin kannettuna, alennuksia mm. bensasta ja vakuutuksista. Lisäksi akavalainen Member+-jäsenetupalvelu tarjoaa lukuisia pysyviä ja kausittain vaihtuvia jäsenetuja ja -palveluita.

Jos ammattiliittoja ei olisi, ei meillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvinä. Perinteisesti ay-liikkeen saavutuksina on mainittu:

 • Kahdeksan tunnin työpäivä
 • Viisipäiväinen työviikko
 • Kesäloma
 • Lomaraha
 • Talviloma
 • Sairausajan palkka
 • Ylityökorvaukset
 • Työterveyshuolto
 • Irtisanomissuoja
 • Työttömyysturva
 • Vuorotteluvapaa
 • Perhevapaat
 • Lapsilisät

Kirjoittajat

Tuija Mäkelä Puheenjohtaja