Skip to Content
Kaavio siitä, miten virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden prosessi etenee neuvottelutavoitteiden keräämisestä sopimuksen hyväksymiseen.

Neuvottelu- ja sopimustoiminnan prosessi

Verovirkailijain Liiton jäsenet, edustajakokouksen edustajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet voivat tehdä esityksiä virka- ja työehtosopimuksen seuraavan sopimuskauden tavoitteista VeroVL:n hallitukselle.

Verovirkailijain Liiton hallitus käsittelee liiton tavoitteet ja vie ne Ammattiliitto Avan hallitukseen. Avan hallitus laatii yhteiset tavoitteet jäsenliittojensa, Verovirkailijain Liiton, Tullivirkamiesliiton sekä Ulkoasianhallinnon virkailijayhdistyksen UHVY:n esitysten pohjalta. Jäsenliittojen yhteiset tavoitteet viedään JUKOn valtion neuvottelukuntaan, jossa linjataan valtiosektorin tavoitteet. JUKOn hallitus hyväksyy neuvottelutavoitteet valtion osalta.

Ennen neuvotteluja JUKOn pääneuvottelijat sopivat yhdessä JHL:n ja Ammattiliitto Pron kanssa yhteisistä tavoitteista. Kun on saatu neuvoteltua neuvottelutulos, se signeerataan valtion työmarkkinalaitoksen ja palkansaajajärjestöjen kesken. Neuvottelutulos viedään seuraavaksi JUKOn valtion neuvottelukuntaan, jossa se hyväksytään. JUKOn hallitus hyväksyy neuvottelutuloksen.

Nykyinen valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Valtion keskustason sopijaosapuolet sopivat vuoden 2023 palkankorotuksista ja toteutusajankohdasta 21.12.2022 mennessä. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä yksimielisyyteen, voivat osapuolet irtisanoa sopimuksen päättymään 28.2.2023. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 14.1.2023.

Verohallinnon neuvotteluryhmä

Verohallinnon neuvotteluryhmään kuuluvat Verovirkailijain Liiton edustajina puheenjohtaja Tuija Mäkelä, neuvotteleva pääluottamusmies Pekka Leinonen, varapuheenjohtaja Patrik Aarnio sekä hallituksen jäsen Riitta Ukskoski. Neuvotteluryhmän tehtävänä on sopia Verohallinnon tarkentavista virkaehtosopimuksista ja muista sopimuksista, joita ovat esimerkiksi tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista, Verohallinnon yhteistoimintasopimus sekä työsuojelun yhteistoimintasopimus. Neuvotteluryhmän tehtäviin kuuluu myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä neuvotteluja ja mahdolliset virastoeräneuvottelut.