Skip to Content
Ilmeisesti rannekellon kellotaulu, jossa on viisarit ja kaksi pienempää kellotaulua yhden suuren keskellä.

Työaikapankkisopimuksissa ei muutoksia

Teksti: Tuija Mäkelä

Työaikapankkiin siirrettyjen liukumasaldojen pitäminen on taas noussut keskusteluun tasoitusjakson päättymisen lähestyessä. Mitään muutoksia ei ole tullut työaikapankkiin siirrettävien saldojen määrään, siirtämistapaan tai leikkaamiseen.

Työaikapankki tukee toisaalta työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhdistämistä, mutta toisaalta se myös huonosti käytettynä mahdollistaa ylityön tekemisen ilman ylityökorvauksia sekä työtehtävien aliresurssoinnin. Säännöllisen työajan tulee pääsääntöisesti riittää normaalin työn tekemiseen. Tosiasia on, että näin ei ole aina tapahtunut. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan työaikapankkisaldot kasvoivat vuosien 2017 ja 2020 välillä 18 henkilötyövuotta. Työaikapankkisaldojen kasvu on nyt taittunut, sillä vuodesta 2020 vuoteen 2021 ovat saldot laskeneet 12 henkilötyövuotta ollen henkilötilinpäätöksessä 2021 93 henkilötyövuotta.

Työaikapankki tai sen soveltamisohje eivät ole muuttuneet. Työaikapankkisopimuksen mukaan vapaiden pitämisen pelisäännöt tulee sopia jo liittymissopimuksessa ja tarkempi pitoajankohta sovitaan vuosittain lomia suunniteltaessa tai muussa sovitussa ajankohdassa. Työaikapankkisopimus ei määritä kuin rahana korvattavien erien pitoajan, joka on 3 vuotta sen syntyajasta. Liukumasaldoista siirretyt tunnit voidaan pitää sovittuna aikana ja ne voidaan myös siirtää seuraavaan sopimuskauteen. Työntekijällä on oikeus pitää vapaat sovittuna ajankohtana. Jos työntekijä haluaa muuttaa sovittua ajankohtaa, mutta siitä ei päästä sopimukseen, työantajan on ilmoitettava vapaan alkamisesta vähintään 2 kuukautta ennen. Vapaana voidaan sopia pidettäväksi 290 tuntia yhdellä kertaa

Työaikapankkivapaat annetaan ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä. Työaikapankin soveltamisohjeen mukaan, jos vapaiden pitämisestä on sovittu tarkkaan, vapaat annetaan sovitun mukaisesti. Jos tarkasta ajankohdasta ei ole sovittu, vapaiden pitämistä voi rajoittaa sen mukaan, miten se sopii työtehtävien hoitamiseen, mutta tässäkin kohden on huomioitava henkilön omat tarpeet vapaiden pitämiseen

Työaikapankkiin siirrettyjen liukumasaldojen osalta harmillinen tilanne syntyy, jos virkasuhde päättyy esimerkiksi työkyvyttömyyden takia, sillä niitä ei makseta rahana. Tältä osin turvallisempana vaihtoehtona on vuosiloman säästäminen. Osan lomasta voi säästää pidettäväksi viiden vuoden kuluessa. Pitkälomalainen voi säästää 20 päivää ylittävän osan ja lyhytlomalainen 15 päivää ylittävän osan lomapäivistä. Säästövapaat tulee pitää 5 vuoden kuluessa. Säästämisestä tehdään sopimus Kiekussa (Vuosilomat > Lomat> Lomani > Lomasopimukseni). Sopimus tulee tehdä samassa yhteydessä, kun lomavuoden lomista sovitaan.

Kirjoittajat

Tuija Mäkelä Puheenjohtaja