Skip to Content
Puheenjohtajan nuija alustan päällä.

Uusi hallitus esittäytyy

Verovirkailijain Liiton edustajakokous valitsi marraskuussa 2021 liitolle uuden hallituksen neljän vuoden kaudelle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, yksi kultakin liiton jäsenalueelta. Esitimme näin kauden aluksi hallituksen jäsenille muutaman kysymyksen. Keitä he ovat, mitä asioita he haluavat edistää ja mikä heitä kiinnostaa ay-toiminnassa?

Puheenjohtaja Tuija Mäkelä

Tuija Mäkelä
puheenjohtaja

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Olen liiton puheenjohtaja. Tällä hetkellä olen virkavapaalla Verohallinnosta, jossa työskentelin asiantuntijana perinnässä. Muutin Helsinkiin tämän puheenjohtajan pestin takia, mutta perheen yhteinen koti on edelleen Hämeenlinnassa.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

Ammattiyhdistystoiminnalla pystyy aidosti vaikuttamaan työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin. Verovirkailijain liitto on hyvä yhteisöllisyyden luoja Verohallinnon työpaikoilla. Yhdessä tekeminen ja toimiminen on antoisaa ja rikastaa elämää.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Liiton toiminnan keskiössä on edunvalvonta. Se on meillä laadukasta, mutta jotta se olisi laadukasta jatkossakin, tulee meidän koko ajan olla valmiita puuttumaan asioihin, kehittää toimintatapojamme ja laajentaa osaamistamme. Panostamme myös ajantasaiseen tiedottamiseen.

Mitä harrastat?

Rakkain harrastukseni on lukeminen. Suosittelen kaikille osallistumista Helmet-lukuhaasteeseen, sillä sen kautta saa aivan uusia lukuvinkkejä. Lisäksi tykkään liikkua eli aina kun ehdin, käyn ryhmäliikuntatunneilla, kävelen, hölkkään ja käyn kuntosalilla.

Mottosi

”Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.”

Varapuheenjohtaja Patrik Aarnio.

Patrik Aarnio
varapuheenjohtaja

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Olen Paraisilta. Virkatehtäviä en ehdi tänä päivänä juurikaan tehdä. Jos aikaa on, käsittelen lähinnä myöhästymismaksujen ja EU-laiminlyöntimaksujen oikaisuvaatimuksia.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

Työntekijöiden etujen ajaminen ja asioihin vaikuttaminen.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Työhyvinvointi ja palkkaus työtehtävien muuttuessa vaativimmiksi. Näitä on koko ajan edistettävä. Liiton omassa päätäntävallassa olevista asioista tiedottaminen ja sen ajantasaisuus. Tässä ollaan lyhyessä ajassa jo saatukin parannusta aikaan.

Mitä harrastat?

Penkkiurheilua ja ruuanlaittoa.

Mottosi

Varsinaista mottoa minulla ei ole. Pysyvin sanonta, jota olen käyttänyt, on ”Life is like an orange”.

Hallituksen jäsen Niina Backman

Niina Backman

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Olen syntyisin Helsingistä ja toimipaikkani on Vallilan hallintoyksikössä. Työtehtäviini kuuluu koulutusten koordinointi ja erityisosaamistani on mm. Osaavan koulutusosio sekä kouluttajan että oppilaan näkökulmista.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?
  • On tärkeää, että henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti.
  • Liitto neuvottelee työntekijän puolesta sopimuksia uusittaessa ja valvoo niiden toteutumista Verohallinnossa.
  • Tarvittaessa saan tukea omalta luottamusmieheltä.
  • Liiton tapahtumissa tutustuu muihin Verohallintolaisiin.
Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Oikeudenmukainen kohtelu, turvallisuus ja työn ilo. Olla lähellä jäsentä ja helposti lähestyttävä. Kuunnella jäsentä ja viedä asioita liiton kautta Verohallinnon johdolle.

Mitä harrastat?

Käyn teattereissa ja tapahtumissa. Peruskuntoa yritän pitää hallinnassa vesijumppaamalla, missä mieluiten käyn heti aamusta. Parin teinin lisäksi taloudessa sijoituskissa Olga, jonka pitää tehdä vielä yksi pentue.

Mottosi

Elämä heittelee kaiken kokoisilla kivillä, aina ei ehdi väistellä.

Hallituksen jäsen Marjo Huhtanen.

Marjo Huhtanen

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Kemissä syntynyt ja asun Torniossa. Teen henkilöverotuksen ja elinkeinoverotuksen monipuolisia työtehtäviä. Työantajien ennakkoperintä -puhelinsarjan vastaaja.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

AY-toiminnassa kiinnostaa se, että pääsee näkemään ja vaikuttamaan niihin asioihin, jotka ovat meille kaikille työelämässä tärkeitä.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Haluan erityisesti, että saisimme hyvässä yhteisymmärryksessä vietyä asioita työnantajalle, että henkilöstö on tärkein voimavara ja panostaminen henkilöstöön ja heidän kuulemisensa on avainasemassa, että työt sujuvat. Toivon myös, että saataisiin edistystä siihen, että työtehtävien vaativoituminen näkyisi työntekijöiden palkkauksessa.

Mitä harrastat?

Harrastan liikuntaa sekä lukemista ja elokuvia silloin tällöin.

Mottosi

Jos et koskaan ota ensimmäistä askelta, et pääse eteenpäin.

Hallituksen jäsen Päivi Rasi.

Päivi Rasi

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Olen Etelä-Savosta Juvalta. Työskentelen Itä-Suomen verotoimistossa (ISVE). Virkapaikkani on Mikkelin toimipisteessä. Teen maatalous- ja elinkeinoverotusta sekä vastailen Mame2-linjan puheluihin.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

Olen ollut mukana ay-toiminnassa luottamusmiehenä yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2000 alkaen ja sitä ennenkin jo muutaman vuoden. Ay-toiminnassa kiinnostaa yleisesti asioihin vaikuttaminen ja jäsenten auttaminen.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Palkkauksen oikeudenmukaisuutta ja henkilöstön jaksamiseen pitäisi kiinnittää huomioita entistä enemmän.

Mitä harrastat?

Kaikenlaisia käsitöitä, mm. virkkaan ja neulon. Kerään marjoja ja sieniä. Keväästä syksyyn tykkään käydä uimassa järvessä tai joessa niin kauan kuin sulaa vettä on.

Mottosi

Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.

Hallituksen jäsen Riitta Ukskoski.

Riitta Ukskoski

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Keski-Pohjanmaalta, Kaustisen kunnasta. Teen riskienvalvonnan muutosverotustehtäviä.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

Yhteisöllisyys ja halu vaikuttaa.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Jäsenten oikeuksien ja etujen ajamisen lisäksi haluaisin omalla hallituskaudellani tuoda jäsenten tietoisuuteen sen seikan, että Liitto on jäseniä varten ja jäsen on osa vaikuttamisen kenttää. Jäsenen osallisuuden tunne kaikessa tekemisessämme, koski se sitten palkkaus- tai työhyvinvointia tai vaikkapa virkistystoimintaa, kuten jäsenetuja, tulee olla selkeä, eikä se saa olla vain sananhelinä juhlapuheissa tai kirjolause kirjoitetuissa toimintasuunnitelmissa.

Mitä harrastat?

Käsitöitä, kirpputoreja, kuntoilua, koiria, kesällä kasvimaan hoitoa ja talvella sen suunnittelua sekä kaveriporukassa pohjoisen matkailua.

Mottosi

”Se on niin raskasta, kun on pakko ja niin helppoa, kun haluaa.”

Hallituksen jäsen Ursula Veikkola.

Ursula Veikkola

Mistäpäin olet? Minkälaista työtä teet?

Olen Hämeenlinnasta. Työskentelen Sisä-Suomen verotoimistossa maksuliikkeen veroasiantuntijana. Olen myös veronkannon ratkaisutoiminnan verkoston jäsen.

Mikä ay-toiminnassa kiinnostaa?

Haluan olla mukana vaikuttamassa. Seuraan aktiivisesti Verohallinnossa tapahtuvia muutoksia. Olen huomannut, jos asioihin otetaan rakentavalla tavalla kantaa jo suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi yhteistoimintaelimen kokouksissa, muutosta on saatu aikaan.

Hallituksen kausi kestää syksyyn 2025 asti. Mitä asioita olisi mielestäsi tärkeää edistää tämän hallituskauden aikana?

Palkkauksen kehittäminen on mielestäni edelleen tärkeintä. Lisäksi toivoisin jäseniltä tietoa asioista, joihin liiton hallituksen tulisi tarttua. Nyt tapahtuu niin paljon samaan aikaan, että asioiden perässä on vaikea pysyä.

Mitä harrastat?

Lukemista, ulkoilua, joogaa ja pilatesta.

Mottosi

Epäkohtien esille nostaminen on välttämätöntä, muuten mikään ei muutu!

Ideoita ja palautetta hallitukselle

Onko sinulla palautetta, esityksiä tai ideoita, joita haluat lähettää hallitukselle? Palautetta liiton toiminnasta voit antaa liiton verkkosivujen palautelomakkeella. Toimisto ohjaa hallitusta koskevat asiat eteenpäin hallitukselle.

Palautelomake