Skip to Content
Vanhan kirjoituskoneen näppäimistö.

Kokemuksia Akavan työelämä- ja työllisyystoimikunnan työskentelystä

Teksti: Pekka Leinonen

Toimin Ammattiliitto Avan edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeuksin Akavan työelämä- ja työllisyystoimikunnan kokouksissa. Kokouksiin ovat osallistuneet ns. suurten liittojen varsinaiset edustajat, esim. OAJ:sta, sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuksin eri järjestöjen edustajia.

Viime aikoina kokouksissa on ollut esillä mm. työelämään ja työnkuormituksen hallintaan liittyviä näkemyksiä:

Akavan työelämäohjelma

Tavoitteena on työelämä, jossa työntekijä menestyy ja voi hyvin. On tärkeää, että työelämän lainsäädäntöä kehitetään työelämän muuttuessa sen tarpeita vastaavaksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lainsäädännön on annettava myös riittävä suoja ja tukea työelämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Työn murros, teknologian kehitys sekä työnteon muotojen ja tapojen monipuolistuminen ovat muokanneet työelämää viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi ja työelämä on jatkuvassa muutoksessa.

Asiantuntijatyön määrä on kasvanut ja kasvaa yhä teknologian kehityksen, työn muutoksen ja koulutustason nousun myötä. Työelämän ja työnteon tapojen nopea muuttuminen aiheuttavat uudenlaisia työkyvyn pulmia. Työnteon siirtyminen digitaaliseen työympäristöön, teknostressi ja jatkuvat keskeytykset ovat muuttaneet työtä, niin että se haastaa kognitiivisia kykyjä ja osaamista yhä vahvemmin.

Haitallisen psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen ja siihen puuttuminen riittävän varhaisessa vaiheessa on tärkeää ja kustannustehokasta jokaiselle organisaatiolle. Tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kestävät työurat ovat hyvinvoivan yhteiskunnan kulmakivi. Työura ei ole pyrähdys, vaan vuosikymmenten mittainen matka, joka tulisi jaksaa tehdä hyvinvoivana perille saakka. Turvallisella työympäristöllä on suuri vaikutus palkansaajien hyvinvointiin ja työkykyyn. Työelämän työhyvinvointi on ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen.

Akavan keskeisiä työelämätavoitteita seuraavalle hallituskaudelle ovat mm.

  • Työturvallisuuslain uudistaminen huomioiden kattavasti psykososiaalisen kuormitus
  • Työkyvyn, työhön paluun ja mielenterveyden tukeminen
  • Häirinnän, väkivallan ja sen uhan vähentäminen ja parempi ennaltaehkäisy
  • Maalittamisen säätäminen rangaistavaksi
  • Sovittelujärjestelmän uudistaminen
  • Työrauhajärjestelmän uudistaminen
  • Vuosiloma-, työaika- ja yhteistoimintalain uudistaminen tarvittavin osin
  • Etätyötä koskeva lainsäädäntö

Työkuormituksen hallintaa

Valmistelussa on ollut esityksiä psykososiaalisesta kuormituksesta, valvontaviranomaisten prosesseista ja toimintamalleista, nykylainsäädännön tarkastelua sekä miten edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyysasetetta ja parannetaan heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista.

Toimikunnalle tulee myös hallituksen esityksiä kommentoivaksi mm. yhdenvertaisuuslain osittaisesta uudistuksesta, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen) sekä työturvallisuuslain muuttamiseksi.

Olen saanut nyt käsityksen, mitä Akava ja sen jäsenliitot tekevät työelämän ja työssä jaksamisen hyväksi ja miten ammattijärjestöt voivat vaikuttaa hallituksen esityksiin ja sitä kautta eri lakeihin ja asetuksiin.

Kirjoittajat

Pekka Leinonen Neuvotteleva valtakunnallinen pääluottamusmies