Skip to Content
Vanhan kirjoituskoneen näppäimistö.

Akavan Innovaatiot ja kasvu -toimikunta

Teksti: Pirjo Piri

Toimin Ammattiliitto Avan edustajana Akavan Innovaatiot ja kasvu -toimikunnan kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Toimikunnan jäsenet koostuvat eri Akavan alaisista ammattiliitoista.

Akavan Innovaatiot ja kasvu -toimikunta tarkastelee suomalaisen innovaatiotoiminnan tilaa, nostaa esiin Akavan tavoitteet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja esittää keinoja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi ja lisäämiseksi.

Kaupunki- ja asuntopolitiikka

Kaupunkien palveluilla on merkittävä rooli kansainvälisen työvoiman houkuttelussa.

 • Kaupungeissa on oltava riittävästi tarjontaa englanninkielisistä palveluista mukaan lukien opetus.
 • Suomen ja ruotsin kielen vapaan sivistystyön opetuksessa tulee huomioida palvelujen saavutettavuus (milloin järjestetään ja miten voi saada lapsia hoitoon).
 • Suomen ja ruotsin kielen vapaan sivistystyön opetuksessa tulee huomioida, miten opetus voitaisiin viedä työpaikoille.
 • Kaupunkien tulee tukea yritysten kansainvälisten osaajien rekrytointiprosesseja.
 • Kaupunkien tulee tukea yritysten kansainvälisten osaajien rekrytointia kaupunkien yhteisten verkostojen kautta.
 • TKI-rahoituksessa tulee tehdä valintoja, jotka mahdollistavat laadukkaat ja kansainväliset tutkimusyhteisöt.
 • TKI-rahoituksessa tulee keskittyä sellaisten ekosysteemien rakentamiseen, joilla on riittävä potentiaali tarpeeksi kunnianhimoiseen innovaatiotoimintaan.
 • Yritysrahoitus on tarkoituksenmukaista jakaa BF:n ja Suomen akatemian, eikä ELY-keskusten tai maakuntien liittojen kautta.
 • Tiivis yhdyskuntarakentaminen on elinehto hiilineutraalille kaupungille.
 • Kaupunkien on lisättävä markkinaehtoista asuntototuotantoa.
 • Vuokra-asuntoja tulee olla tarjoilla laajasti eri puolilla kaupunkia.
 • Kaupunkien pyöräverkoston tulee mahdollistaa työmatkapyöräily.
 • Kodin ja työpaikan välinen työmatka tulee voida tehdä kohtuullisessa ajassa julkisilla, pyöräillen tai kävellen.
 • Jos kuntien itsehallinto sen mahdollistaa, tulisi kunnille voida säätää eritasoisia vastuita.
 • Kuntaliitoksia tulisi vauhdittaa positiivisilla kannusteilla.

Akavan hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

 1. Osaamistason nostamiseksi koko osaamisketju kuntoon.
 2. TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
 3. Työn verotusta kevennetään.
 4. Työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin.
 5. Työturvallisuuslaki uudistetaan työturvallisuuden parantamiseksi.
 6. Sovittelujärjestelmä uudistetaan.
 7. Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavalla ja kestävällä tavalla.
 8. Suomi on aktiivinen toimija EU:ssa.
 9. Sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen panostetaan.

Kirjoittajat

Pirjo Piri Koordinoiva valtakunnallinen pääluottamusmies