Skip to Content
Vanhan kirjoituskoneen näppäimistö.

JUKOn kummitoiminta

Teksti: Pekka Leinonen

JUKOn kummitoiminnan ohjeen mukaan (30.11.2012) valtion neuvottelukunta nimeää virastoihin kummin tai useamman lähtökohtaisesti sellaisista liitoista, joilla on suurimmat jäsenmäärät ko. virastossa. Verohallinnon kummeina toimivat Akavan Erityisalojen lakimies Kari Eskola sekä Verovirkailijain Liiton päätoiminen pääluottamusmies Pekka Leinonen.

JUKOn kummitoiminnan kokouksia on pidetty noin kolmen kuukauden välein ja viime vuosina kummikokouksiin ovat saaneet osallistua myös päätoimiset pääluottamusmiehet, Verovirkailijain Liiton osalta koordinoiva pääluottamusmies Pirjo Piri.

Kummin tehtävänä on toimia yhdyslinkkinä JUKOn toimiston, valtion neuvottelukunnan ja virastojen luottamusmiesten välillä omalta osaltaan. Kummin tehtävänä on neuvoa ja auttaa luottamusmiestä ongelmakysymyksissä, jossa hän tarvitsee neuvoa. Kummin tulee järjestää delegointivirastojen ja sen alaisuuteen kuuluvien virastojen luottamusmiehille yhteisiä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Kummin tulee pitää yhteyttä myös muihin JUKOn liittoihin.

Käytännössä yhteydenpito Verovirkailijain Liiton pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin tapahtuu Teamsin kautta sekä Verovirkailijain Liiton järjestämillä luottamusmiespäivillä. Yhteydenpito muihin liittoihin tapahtuu kummikokouksissa ja Delegointivirastojen pääluottamusmiespäivillä.

Kummin ja luottamusmiehen yhteistyössä sopimustoiminnassa delegointivirastoilla tarkoitetaan sellaisia virastoja, joille on annettu oikeus sopia omasta ja alaisensa hallinnon osalta tarkentavista virkaehtosopimuksista. Delegointivirastokokonaisuuksien paikallista neuvottelutoimintaa koordinoivat delegointivirastojen pääluottamusmiehet yhdessä kummien kanssa.

Verovirkailijain Liitolla on oikeus neuvotella ja sopia itsenäisesti Verohallinnon tarkentavista virkaehtosopimuksista. Neuvottelutoimintaa johtaa Verovirkailijain Liiton puheenjohtaja Tuija Mäkelä.

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu Valtion virkaehtosopimukseen, jonka mukaisesti virastoissa toimitaan. Kummijärjestelmällä ei miltään osin sivuuteta luottamusmiesten asemaa tai oikeuksia.

Kummikokouksissa käydään eri valtion virastojen kuulumiset ja näin saadaan tietää mitä muissa virastoissa neuvotellaan ja mitä ongelmakysymyksiä pääluottamusmiehille on tullut. Viime aikoina muina asioina on käsitelty VES-sopimusta.

Organisaatiomuutostilanteissa kummi neuvoo luottamusmiestä YT- ja muissa neuvotteluissa, sekä toimii tiedonvälittäjänä valtion neuvottelukunnan ja viraston luottamusmiehen välillä. Valtion neuvottelukunta voi antaa kummeille erityistehtäviä, kuten lobbauskampanjan paikallisen hoitamisen yhdessä luottamusmiesten kanssa.

Verohallinnossa yhteistoimintasopimuksista ja työsuojelusopimuksista neuvottelee Verohallinnon neuvotteluryhmä, jossa ovat edustettuina Verovirkailijan Liiton neuvottelijat Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Riitta Ukskoski ja Pekka Leinonen.

Kirjoittajat

Pekka Leinonen Neuvotteleva valtakunnallinen pääluottamusmies