Skip to Content
Luottamusmiesten neuvottelupäivien yleisöä.

Kesän luottamusmiesten neuvottelupäivillä esillä oli jäsenen tukeminen ja ajankohtainen neuvottelutilanne

Teksti: Annika Salmenlinna

Verovirkailijain Liiton luottamus- ja varaluottamusmiehet kokoontuivat keskiviikkona 1.6. kesän neuvottelupäiville. Päivän aikana käytiin läpi muun muassa ajankohtaisia asioita, neuvottelutilannetta sekä sitä, miten jäsentä voi tukea haastavassa tilanteessa.

Luottamusmiesten neuvottelupäiville saattoi nyt tulla paikan päälle ensimmäistä kertaa pandemian alkamisen jälkeen. Tilaisuus järjestettiin hybriditapahtumana, joten osallistujia oli sekä Helsingissä että Teamsin kautta eri puolilla Suomea. Monet osallistujat iloitsivat siitä, että tapasivat viimein toisiaan kasvokkain, jotkut uusista luottamusmiehistä ehkä ensimmäistä kertaa.

Tapahtuman aluksi liiton puheenjohtaja Tuija Mäkelä puhui liiton ajankohtaisista asioista ja neuvottelutilanteesta. Hän kertoi muun muassa lausuntopyynnöistä erilaisiin lakiesityksiin. Lausuntopyyntöjä tulee liitolle Ammattiliitto Avan ja JUKOn kautta. Tuija nosti esille myös VES-asioita.

Lisäksi Tuija kertoi NSO:n jäsenliittojen alle 35-vuotiaiden luottamusmiesten ja henkilöstönedustajien verkostosta. NSO on pohjoismainen veroalan ammattiliittojen yhteistyöjärjestö. Verkosto päätettiin perustaa toukokuussa NSO:n vuosikokouksessa. Verkoston yhteydenpito tapahtuu Teamsilla ja keskustelukielenä on englanti. Suomesta on jo löytynyt ensimmäiset verkoston jäsenet.

Iloitseminen on sallittua, kuunteleminen on tärkeää

Mehiläisen työterveyspsykologi Merike Aminoff puhui siitä, miten voi tukea jäsentä ja rauhoitella itseään haastavassa maailmantilanteessa. Toisen tukemisessa on tärkeää rauhallisena pysyminen, läsnäolo, kuunteleminen ja sen varmistaminen, että on ymmärtänyt kuulemansa oikein. Kannattaa välttää liian nopeiden olettamusten tekemistä sekä sitä, että tarjoaa heti nopeasti ratkaisuja. Selkeään viestintään panostaminen on tärkeää, sillä stressaantuneen ihmisen saattaa olla vaikea ymmärtää kuulemaansa.

Ihmiset miettivät usein, onko sallittua pitää hauskaa ja kokea myönteisiä tunteita, kun maailmantilanne on haastava. Tällaista ei kuitenkaan tarvitse pohtia. Myönteiset tunteet antavat voimia jaksamiseen ja raskaissakin tilanteissa onnen ja ilon kokemukset ovat avuksi.

Myös omasta palautumisesta huolehtiminen on tärkeää. On vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että esimerkiksi muiden ihmisten seuraan hakeutuminen on hyväksi. On myös hyvä tunnistaa millaiset keskustelut tukevat omaa hyvinvointia ja millaiset ahdistavat. Tärkeää on keskittyä tähän hetkeen ja asioihin, joihin voi vaikuttaa, arkirutiinit auttavat tässä.

Osallistujat keskustelivat ryhmissä siitä, miten he kokevat pandemian ja muutenkin haastavan maailmantilanteen. Esiin nousi muun muassa rutiinien katoaminen. Pitkään jatkuneen etätyön jälkeen ei ole enää rutiinia mennä toimistolle. Kuormittavalta voi tuntua esimerkiksi se, että kotoa pitää lähteä hyvissä ajoin, että löytää vapaan parkkipaikan ja työpisteen. Organisaatiomuutoksen myötä myös oma tiimi on saattanut vaihtua.

Koettiin, että aktiivinen elämä on palailemassa, mutta nuorten ja lasten tilanne huolestutti. Toisaalta esille otettiin se, että etätyöaikana on opittu uusia asioita. Uskottiin, että pandemiaa edeltävään tilanteeseen ei tulla palaamaan, mikä näkyy muun muassa toimitilaratkaisuissa.

Työterveyspsykologi Merike Aminoff puhuu.
Työterveyspsykologi Merike Aminoff puhui muun muassa siitä, että on sallittua pitää hauskaa ja tuntea myönteisiä tunteita, vaikka maailmantilanne on vaikea.

Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan syksyllä

JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Salminen kävi läpi neuvottelutilannetta. Valtiosektori oli ensimmäinen JUKOn sektoreista, jolle saatiin neuvottelutulos. Tämä tapahtui 28.2. Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Valtionvarainministeriö on toukokuun lopulla julkaissut sopimuksen sivuillaan pdf-muodossa. Sen voi lukea tästä.

Myös kirkko- ja yliopistosektorille on saatu neuvottelutulos, samoin Kansallisgallerialle. Työterveyslaitokselle saatiin neuvottelutulos 30.5. Kuntasektori oli yhä luottamusmiesten neuvottelupäivien aikaan sopimuksettomassa tilassa. Sittemmin on JUKO ja JAU saivat kuntasektorille neuvottelutuloksen. Kuntasektorin tilannetta voi seurata muun muassa JUKOn verkkosivuilta.

Valtiolla 2 % yleiskorotus tuli voimaan 1.6. Yleiskorotus koskee kaikkia. Virka- ja työehtosopimus ei sisällä niin sanottua virastoerää eli paikallista erää, jonka kohdentamisesta neuvoteltaisiin erikseen. Sopimusta neuvoteltaessa palkankorotuksen tasoa verrattiin yksityisen sektorin syksyllä syntyneiden sopimusten tasoon. Helmikuussa ei vielä osattu ennustaa inflaation nopeaa kasvua.

Valtiolla osapuolet neuvottelevat vuoden 2023 palkankorotuksista ja niiden toteutusajankohdasta 21.12. mennessä. Virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määritelty ensi vuoden palkankorotusten tasoa, muotoa tai rakennetta.

JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Salminen puhuu.
JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Salminen kävi läpi neuvottelutilannetta.

Esillä myös aluetoiminta ja jäsenedut

Koordinoiva pääluottamusmies Pirjo Piri puhui Verovirkailijain liiton aluetoiminnasta. Hän kävi läpi muun muassa alueosastojen tehtäviä ja aluetapahtumiin liittyviä erilaisia käytäntöjä. Ensisijaisesti aluetapahtumien järjestämisestä vastaavat hallituksen jäsenet ja edustajakokousedustajat.

Liitolla on kuusi alueosastoa eli jäsenaluetta. Jäsenen jäsenalue määräytyy kotiosoitteen postinumeron perusteella. Oman jäsenalueen edustajakokousedustajien nimet löytyvät jäsensivuilta ja aluekartta tästä.

Pirjo piti myös tietoiskun liiton jäseneduista. Kannattaa muun muassa huomioida, että akavalaisten liittojen Member+-palvelussa on pysyvien etujen lisäksi monia vaihtuvia etuja ja tarjouksia. Tarjonta käsittää niin palveluita, tuotteita kuin matkailuetujakin. Kannattaa kirjautua palveluun sekä ottaa Member+-palvelu Facebookissa ja Instagramissa seurantaan. (Kirjautuessa valitaan liitoksi kattoliittomme Ammattiliitto Ava.) Erilaisista Verovirkailijain Liiton jäseneduista löytyy kooste liiton verkkosivuilta.

Luottamusmiesten LUMI-sivut on päivitetty

Neuvotteleva pääluottamusmies Pekka Leinonen esitteli päivitettyjä luottamusmiesten LUMI-sivuja, jonne luottamusmiehet pääsevät liiton jäsensivujen kautta. LUMI-sivuille kootaan perustietoa luottamusmiehen tehtävistä, ohjeita, sopimuksia, tiedotteita sekä koulutuskalenteri ja koulutusmateriaalia.

Pekka kertoi myös huhtikuussa tehdyn luottamusmieskyselyn tuloksista. Kysely koski palkkakeskustelukierrosta ja erimielisyystapauksia. Kyselyyn vastasi 13 luottamusmiestä, joista kahdeksan oli käynyt erimielisyysneuvotteluja.

Luottamusmiesten neuvottelupäivien lopuksi resurssipäällikkö Asko Pajunen kertoi resurssisuunnittelusta Verohallinnossa. Projekti koskee Verotusyksikköä. Lisätietoja löytyy intrasta Resurssienhallintaväline-projektin työtilasta.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille. Seuraavat Verovirkailijain Liiton luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään 13.–14.10. Liiton luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet saavat kutsun tapahtumaan alkusyksystä.

Kirjoittajat

Annika Salmenlinna Järjestösihteeri