Skip to Content
Kolikoita pinoissa.

Palkkakeskustelukierros 2022–2023

Teksti: Pekka Leinonen ja Pirjo Piri.

Palkkakeskustelut alkoivat 19.9.2022 ja ne on käytävä 13.1.2023 mennessä.

Palkkamuutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

  • Poikkeuksena henkilökohtaisen palkanosan laskutilanne
  • kuuden kuukauden keskustelut – > muutos voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Työntekijällä pitää olla ajan tasalla oleva henkilökohtainen tehtäväkuvaus. Tehtäväkuvauksen ja vaativuustasokuvauksen vertailun perusteella tehtävät sijoitetaan vastaavalle vaativuustasolle. Muutokset suoritustason arvioinnissa sekä erityisesti normaalisuorituksesta poikkeavat suoritukset tulee perustella mahdollisimman konkreettisesti.

Jos henkilön suoritustaso uuden arvioinnin jälkeen on alempi kuin edellisellä kerralla, palkkaa ei välittömästi alenneta uuden arvioinnin määrään. Laaditaan tavoitesuunnitelma ja tarvittava seuranta henkilön suoritustason parantamiseksi. Suoritustason alenemisesta tehdään merkintä keskusteluasiakirjaan ja uusi arviointi tehdään aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua.

Palkkakeskustelussa käydään läpi kaikki Osaava-järjestelmän palkkauskeskustelulomakkeet. Allekirjoitusvaihe on poistunut. Esihenkilö siirtää ”Päätä arviointi” -painikkeella tiedot järjestelmään. Työntekijän on syytä tarkistaa palkkakeskustelulomakkeiden tekstit huolellisesti.

Palkka- ja tavoitekeskustelussa voidaan käyttää ns. kevennettyä menettelyä:

  • Palkkakeskustelu ei jää väliin, mutta itse keskustelutilaisuus lyhenee työsuorituksen arvioinnin osalta.
  • Jos esihenkilö arvioi, että työntekijän työsuorituksessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen keskustelun jälkeen, esihenkilö valitsee tämän valintakohdan Osaavan lomakkeella ja näin kertoo työntekijälle oman kantansa.
  • Tämän jälkeen työntekijä tekee itsearvioinnin työsuorituksestaan.
  • Työntekijä hyväksyy kevennetyn menettelyn valitsemalla kohdan ”Työntekijän suoritustaso ei ole muuttunut edellisestä keskustelusta”.
  • Työntekijä ei valitse kevennettyä menettelyä, jolloin se tarkoittaa sitä, että suorituksen arviointi keskustellaan läpi normaalin tapaan.

Vaativuustasokuvauksiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.5.2022 lukien. Työntekijän kannattaa tutustua vaativuustasokuvauksiin.

Esihenkilöiden tulee arvioinneissa noudattaa yhdenmukaisia perusteita.

VPJ-käsikirjaan tuli muutoksia 1.5.2022 lukien. Käsikirjaan on koottu vanhassa VPJ-käsikirjassa sekä vuosittaisessa palkkakeskusteluohjeessa olleita tietoja. Hallintoyksikkö ei anna erillistä palkkakeskusteluohjetta. Työntekijän kannattaa tutustua myös päivitettyyn VPJ-käsikirjaan.

VPJ-käsikirja ja vaativuustasokuvaukset sekä Osaavan ohjeet löytyvät Intrasta. Sieltä löytyvät Verohallinnon koulutusaineistot esihenkilöille 7.9 ja henkilöstölle 14.9.

Erimielisyysprosessista on tulossa esitys Intraan (Arto Koskinen).

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä luottamusmieheesi.