Skip to Content
Kolikoita pinoissa.

Palkkausjärjestelmän soveltamisohjetta uudistetaan

Teksti: Pirjo Piri

Käsikirja-työryhmään kuuluvat henkilöstön edustajina Pirjo Piri (Verovirkailijain Liitto ry), Juha Lotvonen (Verohallinnon Akavalaiset ry) Satu Okkonen (JHL) ja työnantajan edustajina Tiia Alander ja Ulla Järvelin.

Työryhmä aloitti marraskuun 2021 alussa VPJ-käsikirjan eli palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittämisen. Työryhmän tavoitteena valmistelussa on päivittää selkeä soveltamisohje vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä tyypillisimpiin tilanteisiin, joita palkkaukseen ja tehtävämuutoksiin esiintyy.

  • Uusi rakenne käsikirjan sisältöön.
  • Erilaiset keskustelut on pyritty tuomaan selkeämmin esiin (vuotuinen palkkakeskustelu ja muut neljä mahdollista palkkakeskustelua).
  • Harvinaisten asioiden (takuupalkka, siirtolisä, siirtymälisä, työaikakorvaukset) tekstit on poistettu käsikirjasta, ja lukijalle on viittaus, mistä nämä asiat tarkemmin löytyvät.
  • Jatkossa ei olisi enää tarvetta erilliselle palkkakeskusteluohjeelle, vaan siitä olennaisimmat kohdat on otettu käsikirjaan (palkkakeskusteluun liittyvät ajankohdat tiedotetaan erikseen).

Tällä hetkellä valmisteluryhmä on tekemässä viimeisiä viilauksia ja ensimmäinen luonnosversio on tulossa kommentoitavaksi neuvotteluryhmälle huhtikuun alkupuolella.

Muutoksilla ei ole tässä vaiheessa suoria kustannusvaikutuksia, vaan kyseessä on tekninen päivittäminen ja otetaan osaksi 3. vaiheen neuvotteluita, jotka käynnistyvät vaativuustasokuvausten ja käsikirjan päivittämisten jälkeen keväällä.

Kirjoittajat

Pirjo Piri Koordinoiva valtakunnallinen pääluottamusmies