Skip to Content

Din hjälp i vardagen

Beskattningstjänstemannaförbundet är Skatteförvaltningens största fack- och intresse-bevakningsorganisation. Personer som arbetar inom Skatteförvaltningen kan ansluta sig till förbundet.

Här kan du bli medlem

Förbundets förtroendemän

Till sina medlemmars stöd har Beskattningstjänstemannaförbundet en egen förtroendemannaorganisation. En medlem kan alltid fråga förtroendemannen om ärenden som berör antingen tjänsteförhållandet eller förbundets verksamhet.

Förtroendemannen ger information om alla villkor som berör tjänsteförhållandet, såsom tolkning och tillämpning av tjänstekollektivavtal och givna stadgar och bestämmelser som gäller t.ex. löner, semestrar, arbetstider och tjänstledigheter och enligt behov i alla andra ärenden som gäller förhållanden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Laskin, tilastoja ja kynä.

Beskattningstjänstemannaförbundets medlemmar är försäkrade i Arbetslöshetskassan Aaria. Kassans medlemsavgift (7e/mån) ingår i förbundets medlemsavgift.

Läs mer

Som medlem i Beskattningstjänstemannaförbundet får du använda både förbundets egna medlemsförmåner och Akavas fackorganisationers gemensamma medlemsförmånstjänst Member+.

Läs mer

Beskattningstjänstemannaförbundets medlemmar är försäkrade hos If Skadeförsäkringsbolaget. Försäkringarna är i kraft till slutet av det år som medlemmen fyller 68 år.

Läs mer