Skip to Content

Medlemskap

Beskattningstjänstemannaförbundet är för alla arbetande inom Skatteförvaltningen oberoende av utbildningsnivå, en möjlighet att organisera sig.

Medlemmar i lönearbete betalar medlemsavgiften som är 1,05 % av den bruttolönen.

Kaksi henkilöä istuu kesällä hiekkarannalla vedenrajassa.
Bild: Pixabay.

Ifall medlemmen inte har löneinkomster, t.ex. på grund av arbetslöshet, tjänstledighet, studier eller vårdledighet, är hen berättigad till medlemskap i förbundet som specialmedlem eller studerandemedlem. Medlemsavgiften för dessa medlemmar är 7 euro i månaden.

Om en medlem byter arbetsplats och lämnar Skatteförvaltningen eller t.ex. efter ett sommararbete övergår till heltidsstudier, kan hen om så vill fortsätta normalt som medlem i förbundet.

Vid pensioneringen kan medlemmen bli pensionärsmedlem. Årsavgiften för pensionärmedlemmar är 84 euro. Pensionärmedlemmens medlemsavgiftsskyldighet och medlemsförmåner upphör i slutet av det år då medlemmen fyller 68 år.

Parallellmedlem är en person, som också är medlem i ett annat fackförbund. Parallellmedlemmen har rätt att använda Beskattningstjänstemannaförbundets alla medlemsförmåner och -tjänster. Parallellmedlemmens medlemsavgift är 400 euro per år.

Anslutning

Du kan samtidigt ansluta dig både till förbundet och Arbetslöshetskassan Aaria genom att fylla i anslutningsblanketten. För att få bli medlem måste det finnas ett arbetsavtal med Skatteförvaltningen.

Anslutningsblankett

Indrivningsfullmakt

Kom ihåg att fylla i fullmakten och sända den till din arbetsgivare om du vill att förbundets medlemsavgift ska dras direkt från din lön.

Indrivningsfullmakt