Skip to Content

Försäkringar

Vakuutusyhtiö Ifin logo. Sana "if..." pallon sisällä.

Beskattningstjänstemannaförbundets medlemmar är försäkrade hos If Skadeförsäkringsbolaget. Försäkringen täcker Förbundsförsäkringen, till vilken hör fritidsolycksfallsförsäkring, rese- och bagageförsäkringarna samt reseansvars- och resans rättsskyddsförsäkring. Medlemmar i arbete har också yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringsavgiften ingår i förbundets medlemsavgift. Försäkringarna är i kraft till slutet av det år som medlemmen fyller 68 år.

Bevis på försäkringens giltighetstid

Ditt medlemskort fungerar som ditt försäkringsbevis. Ifall du inte ännu fått det nya medlemskortet och du ska fara på resa kan du kontakta If:s telefontjänst 010 19 19 19 för att få ett intyg på din försäkring.

Du kan också kontakta Beskattningstjänstemannaförbundets kontor, verovltoimisto(at)verovl.fi, så du för övriga förmåner kan få ett tillfälligt intyg över förbundets medlemskap.

Ansökan om ersättning

Oberoende av klockslaget kan du ansöka om ersättning från förbundsförsäkringen. På nätet gör du snabbt och lätt en ersättningsansökan, som du för det mesta genast får ett beslut på. Skadeanmälan kan du också göra per telefon, tfn 010 19 19 19. När du gör skadeanmälan, glöm inte nämna att Beskattningstjänstemannaförbundet är försäkringstagaren och försäkringsnumret är 201–9291576.

Ifall det är fråga om en skada som hör till den fackliga ansvars-och rättsskyddsförsäkringens område, ta först kontakt till förbundet. Den fackliga ansvars- och rättsskyddsförsäkringens nummer är 201-9291530.

Ifall du vill ha tilläggsuppgifter om försäkringarna som ingår i medlemsavgiften, skriv din fråga på den här sidans chat.

If Förmånsprogram belönar dig

Som kund i If får du också rabatt i If Förmånsprogram genom att t.ex. skaffa hemförsäkring eller kaskoförsäkring på bilen. Du omfattas av If Förmånsprogram redan med en försäkring. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rabatt på försäkringspremierna varje försäkringsperiod.

Läs mer

Dra fördel av din Primus-medlemsförmån

Som förbundsmedlem kan du teckna en Primus-livförsäkring och Primus-olycksfallsförsäkring. Det finns också en Primus-olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringarna är medlemsförmåner avsedda för förbundets medlemmar och deras familjer. För Primus-försäkringarna ansvarar Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Läs mer