Skip to Content

Medlemsförmåner

Som medlem i Beskattningstjänstemannaförbundet får du använda både förbundets egna medlemsförmåner och Akavas medlemsförmåner.

Nainen puhaltaa konfetteja ilmaan.

 • Rabatt i nätbutiken Treenikauppa.fi

  30 % rabatt i nätbutiken Treenikauppa.fi på alla Gymstick-småredskap. Rabattkoden finns på medlemssidorna.

  Treenikaupan logo, jossa lukee Treenikauppa.

 • Rabatt på bränsle

  Rabatt på bränsle i Finland på St1-stationer och på bemannade Shell-stationer, och andra St1- ja Shell-rabatter.

  Om du registrerar ditt kort på St1:s hemsida har du även rätt till bland annat förmåner i HelmiSimpukka restauranger och St1:s samarbetspartners förmåner. Efter medlemskortets registrering fungerar medlemskortet som St1:s kassarabatt. Kassarabattkodens nummer är den 16-nummer långa nummerserien ovanför magnetranden på medlemskortet.

  Logo, jossa lukee st1.

 • Danske Bank

  Hos Danske Bank fås förmåner på investeringar och bostadslån och förmåner till nyligen utexaminerade.

  Danske Bankin logo, jossa lukee laatikoiden sisällä Danske Bank.

 • Synsam

  Hos Synsam fås -30 % rabatt på glasögon, – 25 % rabatt på solglasögon och – 10 % rabatt på kontaktlinser.

  Förmånerna ges från normalpris, och de kan inte kopplas samman med andra erbjudanden. Förmånerna beviljas då man i början av besöket nämner Beskattningstjänstemannaförbundet. Förmånen gäller medlemmarna och deras familjemedlemmar.

  Synsamin logo, jossa lukee "Synsam" ja on silmälasin kuva.

 • Hotellfördel i Helsingfors

  10 % rabatt på dagens rumspris på The Folks Hotel Konepaja. Rabattkoden finns på medlemssidorna. Förmånen gäller till 31 december 2024.

  Hotellihuone, jossa on parisänky.

 • Försäkringar

  Beskattningstjänstemannaförbundets medlemmar är försäkrade hos If Skadeförsäkringsbolaget. Försäkringarna täcker Förbundsförsäkringen, till vilken hör fritidsolycksfallsförsäkring, rese- och bagageförsäkringarna samt reseansvars- och resans rättsskyddsförsäkring. Medlemmar i arbete har också yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringarna är gratis för medlemmar. Försäkringarna är i kraft till slutet av det år som medlemmen fyller 68 år. Förbundets medlemskort är också ett försäkringsbevis. Läs mera om försäkringar här.

  Vakuutusyhtiö Ifin logo. Sana "if..." pallon sisällä.

 • Primus-medlemsförmån

  Dra fördel också av din Primus-medlemsförmån. Som förbundsmedlem kan du teckna en Primus-livförsäkring och Primus-olycksfallsförsäkring. Försäkringarna är medlemsförmåner avsedda för förbundets medlemmar och deras familjer. Det finns också en Primus-olycksfallsförsäkring för barn. För Primus-försäkringarna ansvarar Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

  Kalevan logo, jossa lukee "Kaleva vakautta yli elämän".

 • Stöd på inrikes resor

  Möjlighet att delta i LomaOnni-utlottningen av 30 lotter, till ett värde av 200 euro per styck, för stöd på inrikes resor. Lotteridragningen sker årligen i mars. I lotteriet får delta den som är i arbetsför ålder, har varit förbundsmedlem minst två år, och inte fått semesterstöd på tre år.

  Aurinkoinen kesäpäivä. Kaislikko.
  Bild: Pixabay.

Member+

Member+ är Akavas fackorganisationers gemensamma medlemsförmånstjänst, som erbjuder varaktiga och säsongsvis skiftande medlemsförmåner- och tjänster. I tjänsten finns bl.a. sådant som hör till uppehållande av hälsa och välbefinnande, hemvård och yrkesmässig utveckling samt för fritid, ekipering, hobbyer och banktjänster. I tjänsten kan man också reservera semesterlägenheter hos A-Palvelut rf.

Läs mer

Förbundets semesterlägenhet

I Vierumäki äger Beskattningstjänstemannaförbundet en modern semesterlägenhet som är avsedd för medlemmarna att använda på fritiden.

Läs mer