Skip to Content

Henkilöstön edustajien koulutus

Verovirkailijain Liitto järjestää vuosittain syksyllä ja keväällä luottamusmiehilleen neuvottelupäivät. Myös varaluottamusmiehet voivat osallistua koulutukseen.

Luottamusmiesten neuvottelupäivillä kuullaan muun muassa liiton, Verohallinnon ja luottamusmiestoiminnan ajankohtaisia asioita. Mukana on yleensä myös ulkopuolisia kouluttajia tai puhujia. Lisäksi eri yksiköistä ja toimintayksiköistä tulevat luottamusmiehet kertovat oman yksikkönsä tai paikkakuntansa kuulumiset. Päivät ovat hyvä tilaisuus keskustella esiin tulevista asioista, vaihtaa kokemuksia ja esittää kysymyksiä, keskustelu onkin luottamusmiesten neuvottelupäivillä yleensä vilkasta.

Käsi kirjoittaa suurelle paperille. Paperilla lukee "Mitä halutaan? Olla lähellä".

Koulutusten yleisiä periaatteita

Koulutusten yleisistä periaatteista, kuten matkustuskäytännöistä, kerrotaan tarkemmin luottamusmiesten LUMI-sivuilla.