Skip to Content

Neuvottelutoiminta

Verohallinnossa on neuvotteluryhmä, joka mm. valmistelee järjestöjen ja työnantajan allekirjoittamat sopimukset sekä päättää virastoerän kohdentamisesta. Liiton neuvottelemia sopimuksia löydät jäsensivuilta. Neuvotteluryhmän jäseninä on työnantajan edustajia ja järjestöjen edustajia. Verovirkailijain liitolla on neuvotteluryhmässä neljä edustajaa, muilla järjestöillä kaksi jäsentä. Verovirkailijain liiton edustajat ovat Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Riitta Ukskoski ja Pekka Leinonen.

Palkkaedunvalvontaa koskevia neuvotteluja käydään Verohallinnon palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämistyöryhmässä. Lue lisää palkkaedunvalvonnasta.

Verovirkailijain Liiton luottamusmiehet neuvottelevat virka- ja työehtosopimukseen soveltamiseen liittyvät erimielisyydet, kuten palkkakeskustelussa syntyneet tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaisen suorituksen arviointiin liittyvät erimielisyydet.

Verovirkailijain Liiton luottamusmiehet ja hallituksen jäsenet vaikuttavat yksiköiden tai toimintayksiköiden yhteistoimintaelimissä, erilaisissa työryhmissä ja johtoryhmissä.

Verovirkailijain Liitto osallistuu aktiivisesti Ammattiliitto Avan, Akavan, JUKOn ja Vakavan toimintaan.

Henkilöt tutkivat sopimuspapereita
Kuva: Pixabay.

Verovirkailijain liiton neuvottelutoimintaan liittyviä edustuksia

 • Verohallinnon neuvotteluryhmä

  Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Pekka Leinonen ja Riitta Ukskoski

 • Liiton palkkatyöryhmä

  Puheenjohtajana Patrik Aarnio, sihteerinä Pekka Leinonen, jäseninä: Pirjo Piri, Ursula Veikkola ja Riitta Ukskoski. Tuija Mäkelällä osallistumisoikeus kokouksiin.

   

 • Palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämistyöryhmä

  Tuija Mäkelä (varajäsen Patrik Aarnio) ja Pekka Leinonen (varajäsen Pirjo Piri)

 • Verohallinnon johtoryhmä

  Tuija Mäkelä (varajäsen)

 • Verotusyksikön johtoryhmä

  Patrik Aarnio

 • Asiakkuusyksikön johtoryhmä

  Päivi Kivipensas (varajäsen)

 • Verohallinnon yhteistoimintaelin

  Tuija Mäkelä (varajäsen Patrik Aarnio) ja Pekka Leinonen (varajäsen Pirjo Piri)

 • Valtiovarainministeriön hallinnonalan yhteistoimintafoorumi

  Tuija Mäkelä ja Pekka Leinonen

 • Verotusyksikön tilannekuvatyöryhmä

  Patrik Aarnio

 • Verohallinnon neuvottelukunta

  Tuija Mäkelä (varajäsen)