Skip to Content

Työttömyyskassa Aaria

Verovirkailijain Liiton jäsenet ovat vakuutettuina Työttömyyskassa Aariassa. Työttömyyskassa palvelee jäseniään ansiopäivärahaan, vuorottelukorvaukseen ja muihin etuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Kassan verkkosivuilta löytyy tietoa eri etuuksista ja niiden hakemisesta. Ansiopäivärahahakemuksen liitteineen voi jättää kassan verkkosivuston eAsioinnin kautta tai lähettämällä paperihakemuksen työttömyyskassaan postitse. Älä lähetä henkilötietoja sisältäviä dokumentteja kassan sähköpostiin.

Ohjeita työttömälle

 • Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen

  Mikäli jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työnhakijaksi voit ilmoittautua Oma asiointi -palvelussa. Työnhakijaksi ilmoittautuminen sisältää useita vaiheita. Käy kaikki vaiheet huolellisesti läpi, jotta työnhakusi säilyy voimassa.

  Jos et pysty käyttämään Oma asiointi -palvelua, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi muun muassa TE-toimistossa tai TE-palveluiden valtakunnallisessa puhelinpalvelussa. Lisätietoja työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

 • Ansiopäivärahan hakeminen

  Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Hae päivärahaa kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

  Jos työttömyytesi jatkuu, lähetä jatkohakemukset työttömyyskassaan neljän kalenteriviikon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa.

Lomautus

Jos sinut on lomautettu, voit saada ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi.

Lue lisää kassan sivuilta

VeroVL:n jäsenyys työttömyyden aikana

Työttömyysaikana olet oikeutettu erityisjäsenyyteen, jolloin jäsenmaksusi on 7 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu kattaa myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Ilmoita työttömäksi jäämisestä liiton toimistoon tai täytä jäsentietojen muutoslomake jäsensivuilla.

Jäsentietojen muutoslomake

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, sillä voi olla vaikutusta työttömyysturvaan. Työttömyysturvassa yritystoiminnaksi katsotaan sellainen työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa. Omistusosuus tai muodollinen asema yrityksessä ei vaikuta siihen, katsotaanko työ yritystoiminnaksi. Näin ollen myös työskentely laskutusosuuskunnan kautta on työttömyysturvan näkökulmasta yritystoimintaa.

Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivutoimista tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana sinulla voi olla oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, mutta päätoimisena yrittäjänä oikeutta etuuksiin ei ole.

Lisätietoja.

Muita etuuksia

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä vapautuu määräajaksi työstä työnantajansa kanssa tekemän vuorotteluvapaasopimuksen mukaisesti. Samalla työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää vähintään 20 vuoden työhistoriaa. Työsuhteen samaan työnantajaan on pitänyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Lisätietoja saa työttömyyskassasta.

Kolikoita pinoissa.
Kuva: Pixabay.

Muutosturvaraha

Uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille on otettu käyttöön 1.1.2023. TE-toimisto tutkii, kuuluuko henkilö muutosturvan piiriin, ja antaa siitä työttömyyskassalle lausunnon.

Kuulut muutosturvan piiriin, jos

 • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla 1.1.2023 tai sen jälkeen,
 • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
 • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja
 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.

Lisätietoja saa kassan sivuilta.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus on etuus, joka korvaa työn vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja silloin, kun työtön vastaanottaa työn pitkän matkan päästä kotoa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle työn perässä.

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu tukemaan työn aloittamista työttömyyden jälkeen. Tämän vuoksi sitä ei voida myöntää työstä toiseen vaihtamiseen. Liikkuvuusavustusta voi saada myös osa-aikatyöhön. Jos työn vastaanottaminen edellyttää työhön liittyvää koulutusta, voidaan avustusta maksaa myös koulutuksen ajalta.

Lisätietoja.

Kassan yhteystiedot

Työttömyyskassa Aarian puhelinpalvelun aukioloajat ja muut yhteystiedot voit tarkistaa kassan sivuilta.