Skip to Content

Palkkaedunvalvonta

Palkkaedunvalvontaa tehdään Verohallinnon palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmässä sekä keskustellen työnantajan kanssa. Liitolla on oma palkkaryhmä, joka valmistelee palkkaukseen liittyviä ehdotuksia hallitukselle.

Verohallinnon palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmä koostuu viidestä järjestöedustajasta ja viidestä työnantajaedustajasta sekä puheenjohtajasta, joka on työnantajan nimeämä. Verovirkailijain Liitolla on ryhmässä kaksi edustajaa (Tuija Mäkelä ja Pekka Leinonen), kun taas muilla järjestöillä on yksi edustaja.

Palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmän tehtävänä on edistää palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista Verohallinnossa, käsitellä ja sovitella syntyviä ristiriitoja ja muita järjestelmästä johtuvia epäselvyyksiä sekä toimia avoimena keskusteluforumina palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi arviointi- ja kehittämisryhmä käsittelee tehtävien vaativuusarvioinnit ja määrittelee kantansa niihin tapauksissa, joissa ei jo ole vahvistettu vastaavan tai kokonaisuutena samankaltaisen tehtävän vaativuutta.

Taskulaskin ja rahoja.
Kuva: Pixabay.

Palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmällä on Verohallinnon intrassa omat sivut. Sivuilta löytyy muun muassa tehtäväkuvauksia.

Liitto osallistuu aktiivisesti palkkausjärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmän toimintaan sekä tuo tarpeen mukaan palkkatyöryhmän valmistelemia ja liiton hallituksen hyväksymiä kehittämisehdotuksia arviointi- ja kehittämisryhmän käsiteltäväksi.

Liiton hallituksen nimeämässä palkkatyöryhmässä on viisi jäsentä. Palkkatyöryhmä käsittelee palkkaukseen liittyviä muutos- ja kehitysehdotuksia sekä tekee niistä esityksiä hallitukselle. Lisäksi palkkatyöryhmä valmistelee muita palkkaukseen liittyviä asioita esimerkiksi liiton neuvotteluryhmän jäsenille.