Skip to Content

Jäsenalueet eli alueosastot

Verovirkailijain Liitolla on kuusi alueosastoa, joita kutsutaan jäsenalueiksi.

Kunkin jäsenen jäsenalue määräytyy kotiosoitteen postinumeron mukaan.

Kultakin jäsenalueelta valitaan liiton korkeimpaan päättävään elimeen, edustajakokoukseen, yksi edustaja ja yksi varaedustaja alueen alkavaa sataa jäsentä kohti.

Alueilla järjestetään alueellisia jäsentapahtumia.

Seuraavien paikkakuntien jäsenet kuuluvat Sisä-Suomen jäsenalueeseen, mutta siirtyivät edustajakokouksen 2021 päätöksellä vuoden 2022 alusta Lounais-Suomen aluetoiminnan piiriin: Loimaan kaupunki (postinumero 32200), Koski TL (31500), Mellilä (32300) ja Oripää (32500).

Kartta Verovirkailijain Liiton jäsenalueista.
Verovirkailijain Liiton jäsenalueet. © Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen taustakartan 1:4 milj. 11/2020 aineistoa. Julkaistu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. (Tehdyt muutokset: lisätty Verovirkailijain Liiton jäsenalueet, alueisiin liittyvää tekstiä sekä paikkakuntiin Varkaus. Poistettu teitä ja vesistöjä. Korjattu Maarianhaminan nimi.)