Skip to Content

Luottamusmiestoiminta

Luottamusmies on sinua varten

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa työntekijää edustaa hänen oma luottamusmiehensä. Jäsenenä sinulla on oikeus saada neuvoja ja apua luottamusmieheltä. Luottamusmiesten tehtävät perustuvat virka- ja työehtosopimukseen. Liitto valitsee luottamusmiehet aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Luottamusmiesten puoleen voit kääntyä kaikissa palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies neuvottelee vain edustamiensa työntekijöiden puolesta työnantajan kanssa työsuhteen eduista, työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan kehittämisestä.  Hänen tehtävänään on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajien ja työntekijöiden välillä.

 1. Ota aina ensin yhteyttä ongelmatilanteissa omaan luottamusmieheesi. Myös työnantajan kanssa neuvoteltaessa on hyvä, että luottamusmies on läsnä.
 2. Jos oma luottamusmiehesi ei osaa ongelmaa ratkaista, luottamusmies ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen ja päätoimiseen pääluottamusmieheen.
 3. Jos päätoiminen pääluottamusmies ei osaa ratkaista asiaa, hän ottaa yhteyttä JUKOn lakimiehiin.

Pääluottamusmiesten yhteystiedot ja linkit luottamusmiesten yhteystietoihin löydät viereisestä palkista.

Luottamusmiesorganisaatio

Verovirkailijain Liiton luottamusmiesorganisaatio perustuu Verohallinnon ja Verovirkailijain Liiton väliseen luottamusmiessopimukseen. Liiton luottamusmiesorganisaatio on Verotusyksikössä kolmiportainen ja muissa yksiköissä kaksiportainen.

Verotusyksikön toimintayksiköissä on yksi tai kaksi luottamusmiestä. Liitolla on neljä pääluottamusmiestä yksiköissä. Näistä kaksi toimii Verotusyksikössä. Tuotehallintayksiköllä ja Asiakkuusyksiköllä on yhteinen pääluottamusmies samoin kuin Hallintoyksiköllä ja muilla pienillä yksiköillä.

Lisäksi liitolla on kaksi päätoimista pääluottamusmiestä: neuvotteleva ja koordinoiva pääluottamusmies. Neuvotteleva pääluottamusmies osallistuu asiantuntijana ja neuvottelijana liiton sopimus- ja neuvottelutoimintaan. Koordinoiva pääluottamusmies toimii muun muassa muiden luottamusmiesten tukena ja koordinoivana valmentajana.

LUOTTAMUSMIEHET

 • Luottamusmiehet

  Liiton kaikkien luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät jäsensivuilta.

 • Päätoimiset pääluottamusmiehet

  Neuvotteleva pääluottamusmies Pekka Leinonen, 050 511 0260, etunimi.sukunimi@verovl.fi

  Koordinoiva pääluottamusmies Pirjo Piri, 040 637 1934, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Yksiköiden pääluottamusmiehet

  Verotusyksikkö

  • Pirjo Lahikainen
   P. 029 512 2227 tai 040 765 8879, etunimi.sukunimi@vero.fi, Vallila, Helsinki
  • Sari M Lehtinen
   P. 029 513 2916 tai 050 596 8158, etunimi.m.sukunimi@vero.fi, Tampere

  Asiakkuusyksikkö ja Tuotehallintayksikkö

  • Patrik Aarnio
   P. 029 513 0600 tai 040 668 2843, etunimi.sukunimi@vero.fi, Turku

  Hallintoyksikkö ja Verohallinnon muut yksiköt

  • Marja Sjöman
   P. 029 513 3492 tai 0400 185 173, etunimi.sukunimi@vero.fi
   Hallintoyksikkö, Hämeenlinna