Jäsenyydellä saa vastinetta ja turvaa

Työelämä muutuu kiihtyvällä vauhdilla. Myös Verohallinnossa työn sisältöä ja kehitystä säätelevät yhä monimutkaisemmat lait, asetukset ja määräykset.

Verovirkailijain Liitto on hallinnon suurimpana ammattijärjestönä vaikuttamassa siihen, että henkilöstön ääni huomioidaan myös tulevaisuuden suunnitelmissa. Hyvät neuvottelusuhteet luovat pohjaa myönteiselle kehitykselle. Silti kaikki ei yksittäisen työntekijän kohdalla mene aina niin kuin toivoisi.

Työsuhde kannattaa vakuuttaa pahan päivän varalle. Verovirkailijain Liiton jäsenenä etujasi valvovat hallinnon työsuhdeasioihin erikoistuneet asiantuntijat.

Verovirkailijain Liiton jäsenyys kattaa monia hyödyllisiä etuja, jotka turvaavat selustasi työelämässä ja tuovat lukuisia etuja vapaa-ajallesi!

Työttömyyden varalta jäsenet ovat vakuutettuja Työttömyyskassa JATTK:ssa.

  • If Vahinkovakuutusyhtiön edut turvaavat sinut vapaa-ajan tapaturmien varalta ja matkojen aikana. 
  • Luottamusmiesorganisaatio ja liiton lakimiespalvelut ovat tarvittaessa jäsenten käytettävissä.
  • Vapaa-ajan alennukset, jäsenlehdet, kalenteri, liiton ja jäsenyhdistysten tapahtumat ja koulutustarjonta ovat jokaisen jäsenen ulottuvilla. 

Liitto edistää jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa, ammattitaitoa ja elämisen laatua. Liitto toteuttaa tavoitteitaan yhdessä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa

  • neuvottelemalla Verohallinnon virkaehtosopimukset ja muut yleiset etukysymykset
  • edistämällä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta
  • panostamalla neuvotteluorganisaation kehittämiseen ja koulutukseen
  • parantamalla vaikutusmahdollisuuksia ammatissa kehittymiseen ja opiskeluun
  • edistämällä työhyvinvointiin liittyvien hankkeiden toteutumista.