Skip to Content

Toimintayksiköiden luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu on alkanut

Verovirkailijain Liiton logo, jossa on kaksi nuolta ristissä, nuolten yläpuolella kruunu ja ympärillä kolme ympyrää sekä teksti "VeroVL".

Ehdokasasettelu

Verovirkailijain Liitto ry:n luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnat seuraaville toimintayksiköille toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2027:

Etelä-Suomen verotoimisto 1
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Etelä-Suomen verotoimisto 2
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Etelä-Suomen verotoimisto 3
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Itä-Suomen verotoimisto
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Lounais-Suomen verotoimisto
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Länsi-Suomen verotoimisto
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Pohjois-Suomen verotoimisto
2 luottamusmiestä + 1 varaLM
 

Sisä-Suomen verotoimisto
2 luottamusmiestä + 1 varaLM

Verovirkailijain Liitto ry:n hallituksen valitsema vaalitoimikunta käynnistää toimintayksiköiden luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnat.   

Ehdokasasettelu alkaa tällä kirjeellä 9.11.2023 ja se päättyy 16.11.2023 klo 15.00.

Oman toimintayksikkönsä luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä voivat esittää edellä mainituissa toimintayksiköissä työskentelevät liiton varsinaiset jäsenet. Ehdotetuilla henkilöillä tulee olla Verovirkailijain Liitto ry:n jäsenyys.

Ehdotettu henkilö ei voi olla osa-aikatyössä.

Esitykset ehdokkaiksi edellä mainittuihin tehtäviin

Kaikki esitykset henkilön asettamiseksi ehdokkaaksi em. tehtäviin tulee tehdä kirjallisesti oman toimintayksikön vaalitoimikunnan kaikille jäsenille (sähköposti riittää) ja ehdotuksesta tulee ilmetä, mihin luottamustehtävään ao. henkilöä esitetään. Jäljempänä toimintayksiköiden vaalitoimikuntien jäsenet.  Ehdokkaaksi asetettavalta henkilöltä tulee olla suostumus. Ilmoitus ehdokkaasta lähetetään sähköpostitse vaalitoimikunnalle ja merkitään viestin kopiokenttään saajaksi henkilön nimi, jota ehdotetaan.

Mikäli esitys ei sisällä ehdokkaaksi esitetyn antamaa suostumusta ehdokkuudesta (ei ole todennettavasti lähetetty esitystä myös ehdokkaalle), vaalitoimikunta ei voi huomioida esitystä. Ehdokkaan asettamiseksi tulee olla vähintään yhden jäsenen kirjallinen esitys.

Ehdokasesitykset lähetetään sähköpostilla viimeistään ehdokasasettelun päättymispäivään 16.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Jos toimintayksikköön on ehdotettu luottamusmieheksi useampaa kuin kahta henkilöä tai varaluottamusmieheksi useampaa kuin yhtä henkilöä, järjestetään vaalit. Valituiksi toimintayksikön luottamusmiehiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varaluottamusmieheksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat toimintayksiköissä työskentelevät Verovirkailijain Liitto ry:n jäsenet. Äänten jakautuessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Jos ehdokasasettelussa ehdokkaita on asetettu luottamusmiehen tehtävään vain kaksi, he tulevat valituiksi suoraan ilman erillistä äänestystä. Jos ehdokasasettelussa on asetettu varaluottamusmiehen tehtävään vain yksi henkilö, tulee hän valituksi suoraan ilman erillistä äänestystä. Mikäli vaalit tulevat järjestettäväksi, asiasta ilmoitetaan varsinaisella vaalikirjeellä.

Mikäli luottamustehtäviin ei ole hakeutunut ehdokkaita, aloitetaan uusi ehdokasasettelu (7 päivää). Jos ehdokkaita ei ole uudenkaan ehdokasasettelun jälkeen, sovitaan tehtävää hoitamaan jonkun toisen toimintayksikön luottamusmies tai pääluottamusmies. Tämän päätöksen tekee liiton hallitus.

Verovirkailijain Liitto ry:n vaalitoimikunta 7.11.2023

Vaalitoimikunnat toimintayksiköittäin

 • Lounais-Suomen verotoimisto

  Aarnio Patrik, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Hellman Päivi, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Sinisalo Essi, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Länsi-Suomen verotoimisto

  Ukskoski Riitta, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Heikkinen Veli-Pekka, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Kenttälä Merja, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Pohjois-Suomen verotoimisto

  Räsänen Maija, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Kortelainen Janika, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Huhtanen Marjo, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Sisä-Suomen verotoimisto

  Lehtinen Sari M, etunimi.m.sukunimi@vero.fi
  Lindeman Aulikki, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Jokinen Päivi, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Veikkola Ursula, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Itä-Suomen verotoimisto

  Malinen Markku, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Kuusela Merja, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Peltonen Pekka, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Etelä-Suomen verotoimisto 1

  Seppälä Päivi, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Mertanen Ulla, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Moisio Jouni, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Sipilä Johanna, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Backman Niina, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Etelä-Suomen verotoimisto 2

  Kuru Johanna, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Knuutinen Esko, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Määttä Sirpa, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Tervaskanto Mili, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Backman Niina, etunimi.sukunimi@vero.fi

 • Etelä-Suomen verotoimisto 3

  Backman Niina, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Lahikainen Pirjo, etunimi.sukunimi@vero.fi
  Lehtinen Sari M, etunimi.m.sukunimi@vero.fi