Skip to Content

Uusi luottamusmiessopimus on allekirjoitettu

Henkilö kirjoittaa kynällä paperille.

Verovirkailijain Liiton ja Verohallinnon edustajat ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Verohallinnossa. Sopimus tulee voimaan 1.1.2024. Syksyn luottamusmiesvalinnat ja -vaalit toimikaudelle 2024–2027 voidaan nyt, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, aloittaa.

Pääluottamusmiesten määrä säilyy samana

Liitolla on jatkossakin kaksi päätoimista pääluottamusmiestä. Pääluottamusmiesten tehtäviä on hiukan uudistettu. Jatkossa päätoiminen pääluottamusmies N toimii Verohallinnossa käytävän paikallisneuvottelun neuvottelevana pääluottamusmiehenä. Hänen toimipaikkansa on liiton toimisto. Päätoiminen pääluottamusmies T tukee ja tiedottaa. Hänen toimipaikkansa on tehtävään valittavan henkilön virkapaikka.

Myös yksiköiden pääluottamusmiesten määrä pysyy ennallaan. Verotusyksikössä on jatkossakin kaksi pääluottamusmiestä ja Asiakkuusyksiköllä sekä Tuotehallintayksiköllä yksi yhteinen pääluottamusmies. Hallintoyksikön pääluottamusmiehen tehtävänkuva pysyy samana. Hän vastaa myös jatkossa oman yksikkönsä jäsenten lisäksi niistä jäsenistä, jotka työskentelevät yksiköissä, joille ei ole valittu omaa pääluottamusmiestä.

Toimintayksiköiden luottamusmiesten työnjakoon tulee muutoksia

Jokaiseen Verotusyksikön toimintayksikköön valitaan kaksi luottamusmiestä, lukuun ottamatta Ahvenanmaan verotoimistoa, johon valitaan yksi luottamusmies. Luottamusmiesten määrä pysyy siis samana. Varaluottamusmiesten määrään sekä luottamusmiesten väliseen työnjakoon tulee sen sijaan muutokset. Alkavalle nelivuotiskaudelle valitaan jokaiseen toimintayksikköön yksi varaluottamusmies. Manner-Suomen toimintayksiköiden luottamusmiehillä ei siis enää jatkossa ole omaa henkilökohtaista varaluottamusmiestä.

Toisena muutoksena verrattuna nykyiseen sopimukseen on toimintayksiköiden luottamusmiesten välinen tehtäväjako. Sopimuksella ei enää rajoiteta sitä, että vain toinen luottamusmies voi toimia neuvottelevana luottamusmiehenä niissä toimintayksikössä, joissa on kaksi luottamusmiestä.

Luottamusmiesvaalit

Luottamusmiesvaalit alkavat kahden päätoimisen pääluottamusmiehen valinnalla. Heidät valitsee liiton hallitus ehdokkaiden haastatteluiden jälkeen. Seuraavaksi valitaan yksiköiden pääluottamusmiehet. Äänioikeutettuja yksiköiden pääluottamusmiesten vaaleissa ovat jäsenten valitsemat edustajakokousedustajat.

Kun kaikki pääluottamusmiehet on valittu, aloitetaan Verotusyksikön toimintayksiköissä luottamusmiesvaalit. Vaaleissa äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle on kaikilla toimintayksikön varsinaisilla liiton jäsenillä.