Skip to Content

Yksiköiden pääluottamusmiesten ehdokasasettelu on alkanut

Verovirkailijain Liiton logo, jossa on kaksi nuolta ristissä, nuolten yläpuolella kruunu ja ympärillä kolme ympyrää sekä teksti "VeroVL".

EHDOKASASETTELU

VEROVIRKAILIJAIN LIITTO RY:N PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN VALINNAT YKSIKÖILLE TOIMIKAUDELLE 1.1.2024–31.12.2027

Valitaan pääluottamusmiehet seuraaville yksiköille:

  • Verotusyksikkö: 2 pääluottamusmiestä
  • Asiakkuus- ja Tuotehallintayksikkö: 1 yhteinen pääluottamusmies
  • Hallintoyksikkö ja Verohallinnon muut yksiköt: 1 yhteinen pääluottamusmies

Verovirkailijain Liitto ry:n hallituksen valitsema vaalitoimikunta käynnistää yksiköiden pääluottamusmiesten valinnat.

Ehdokasasettelu alkaa tällä kirjeellä 10.10.2023 ja se päättyy 17.10.2023 klo 15.00.

Lisäksi tämä pidetään vastaavana aikana nähtävillä Verovirkailijain Liiton sivuilla.

Ehdokkaita voivat esittää liiton varsinaiset jäsenet. Myös ehdotetun henkilön tulee olla liiton jäsen.

Ehdotettu henkilö ei voi olla osa-aikatyössä.

Esitykset ehdokkaiksi em. tehtäviin

Kaikki esitykset henkilön asettamiseksi ehdokkaaksi em. tehtäviin tulee tehdä lähettämällä sähköposti vaalitoimikunnalle. Ehdotuksesta tulee ilmetä, mihin luottamustehtävään ao. henkilöä esitetään. Ehdokkaaksi asetettavalta henkilöltä tulee olla suostumus. Ilmoitus ehdokkaasta lähetetään sähköpostitse vaalitoimikunnalle ja merkitään viestin kopiokenttään saajaksi henkilön nimi, jota ehdotetaan.

Mikäli esitys ei sisällä ehdokkaaksi esitetyn antamaa suostumusta ehdokkuudesta (ei ole todennettavasti lähetetty esitystä myös ehdokkaalle), vaalitoimikunta ei voi huomioida esitystä. Ehdokkaan asettamiseksi tulee olla vähintään yhden jäsenen kirjallinen esitys.

Ehdokasesitykset lähetetään sähköpostilla viimeistään ehdokasasettelun päättymispäivään 17.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Vaalitoimikunnan jäsenet ja heidän sähköpostiosoitteensa ovat:

riitta.ukskoski(at)vero.fi
paivi.rasi(at)vero.fi
tuija.makela(at)verovl.fi

Mikäli näihin tehtäviin on ehdotettu useampia henkilöitä, järjestetään vaalit ja valituksi tulee vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat edustajakokouksen viralliset edustajat. Äänten jakautuessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Jos ehdokasasettelussa ehdokkaita on asetettu kuhunkin tehtävään vain yksi, hän tulee valituksi suoraan ilman erillistä äänestystä. Mikäli vaalit tulee järjestettäväksi, asiasta ilmoitetaan edustajakokousedustajille sekä jäsenistölle varsinaisella vaalikirjeellä.

Vaalitoimikunta 6.10.2023

Riitta Ukskoski
Päivi Rasi
Tuija Mäkelä